Agenda

22 november | Jaarcongres procesmanagement | Vakmedianet

28 november | Masterclass LVB in het sociaal domein | BSL

4 december | Congres Het kind online: tussen feit en fabel | SCEM

21 december | Kerstdebat: verward gedrag of verward samenleving? | Movisie

 

 

 Lees meer

Zorg+Welzijn

Zorg Welzijn onderregel FC thumb

Van 2014 tot 2018 was ik hoofdredacteur van Zorg+Welzijn, een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum. Het maandblad schetst telkens de actuele stand van zaken in het sociaal domein. We geven nieuwe wetenschappelijke ideeën een podium, maken reportages over goede praktijken en bieden inzicht in het samenspel tussen cliënten en professionals. Ik was verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en schreef maandelijks het hoofdinterview.

Lees meer

Team Politieleiderschap

school voor politieleiderschap

De top van de nationale politie wordt voor haar werk voortdurend gevoed en geprikkeld door het team politieleiderschap van de politieacademie. We proberen programma's te maken - in zalen, maar ook online of via artikelen - die politieleiders stretchen en uitdagen verder te kijken dan hun dagelijkse werkzaamheden. 

Lees meer