Hieronder vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de afgelopen en komende maanden, ik denk dan ook altijd mee over inhoud en opzet. 

13 juni | AJN NVK dag | Bijeenkomst waar kinder- en jeugdartsen met elkaar in gesprek gaan over sexting, ziekteverzuim en drugsgebruik | SCEM

14 juni | Eerste strategiesessie jaarplan 2019 | Van Kleef Instituut

22 juni | Tweede strategiesessie jaarplan 2019 | Van Kleef Instituut

26 juni | Congres 'Mensen met verward gedrag' | Met onder meer Bauke Koekkoek en Andries Baart | BSL

11 september | Nieuwlichterij met Henri Beunders over diens boek 'Hoeveel recht heeft de emotie' | Politieacademie

20 september | Welzijn op recept | Over de samenwerking tussen huisartsen en sociaal domein | Solcon

25 september | Beleidsdag sociaal domein | Met onder meer Halleh Ghorashi en Wilma Boevink | BSL

10 oktober | Congres Armoede en Schuldhulpverlening | Met onder meer Wim van der Meeren en Eelke Blokker | BSL

30 oktober | Congres Zorgmijders | Met onder meer Niels Mulder, Hans van Eeken en Evert van Leeuwen | BSL

7 november | Verzorgenden in transitie | Van Kleef Instituut

22 november | Jaarcongres procesmanagement | Vakmedianet

4 december | Kind Online | SCEM

28 maart | Wetenschapsdag | Deventer Ziekenhuis

9 april | Klantendag ICT in het sociaal domein | Adsysco

Permanent | Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid de serie 'Nieuwlichterij', boekbesprekingen met auteurs, beheer de sociale media van het team leiderschap en zit in de redactie van het politiedebat dat vier keer per jaar plaatsheeft | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Permanent | Ik ben op parttime basis, gemiddeld acht uur in de week, hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn | Zie ook www.zorgwelzijn.nl | We maken een blad dat professionals in het sociaal domein wil ondersteunen in hun zinvolle werk | Ik ben bovendien de vaste dagvoorzitter van de Z+W congressen van Bohn Stafleu van Loghum

_______________________

 

In het afgelopen half jaar mocht ik de volgende bijeenkomsten leiden:

2 november | Jaarcongres Kwaliteit in de Zorg| 'Sturen op kwaliteit: durf te kiezen' | Met onder meer Jan Kremer en Shirine Moerkerken | Vakmedianet

8 november | Congres 'Wijkteam onder de Loep' | Met onder Halleh Ghorashi en Marc Schuilenburg | Bohn Stafleu van Loghum

20 november | Congres Route 2020 | Met onder meer medewerking van prinses Laurentien | Vereniging Openbare Bibliotheken

23 november | Jaarcongres Procesmanagement | 'Het nieuwe procesdenken: keep it simple' | Vakmedianet 

28 november | Congres grootstedelijke geboortezorg | Voor, rondom en na de geboorte van kinderen bij sociaal kwetsbare moeders | SCEM

7 december | Bestuurlijke bijeenkomst SteenGoed benutten | Over herbestemming vastgoed en monumenten | Provincie Gelderland

23 januari | Congres Dementie | LUX in samenwerking met de Waalboog 

25 januari | Congres acute verslechtering bij thuiswonende ouderen | SCEM

29 januari | Debat tijdens congres Zorg rond de pasgeborene | SCEM

November-februari | ontwikkeling integraal beleidsplan 0 tot 12 jarigen | In opdracht van onderwijsbesturen St Josephscholen en Conexus, welzijnsorganisatie Tandem en kinderopvangorganisatie Kion | Ik interview, begeleid expertbijeenkomsten en schrijf mee aan het uiteindelijke document

26 februari | Expertbijeenkomst doorontwikkeling 'veiliger wijkteams', een samenwerkingsverband tussen boa's en wijkagenten | Gemeente Nijmegen

6 maart | Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein | Bohn Stafleu van Loghum

8 maart | Expertbijeenkomst positie psychologen in ouderenzorg | Nederlands Instituut voor Psychologen

14 maart | Dag van de sociaal werker | Bohn Stafleu van Loghum

19 maart | Lijsttrekkersdebat lokale verkiezingen gemeente Nijmegen | LUX

22 maart | Deventer Wetenschapsdag | Deventer Ziekenhuis

29 maart | Nieuwlichterij met Esther Naomi Perquin | over haar bundel 'Lange armen' | Politieacademie

3 april | Congres Armoede en Schulden doorgrond | Bohn Stafleu van Loghum

10 april | 'Nieuwlichterij' met hoogleraar Harald Merckelbach | over diens boek 'Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is' | Politieacademie

19 april | Congres over autonomie en zelfredzaamheid bij mensen met Korsakov | Atlant zorggroep

24 april | Congres Inzet van Ervaringsdeskundigheid | Bohn Stafleu van Loghum

25 april |  Reconstructie politiewerk rondom vermissing van Anne Faber | Met betrokken leidinggevenden en vertegenwoordiging familie | Politieacademie

17 mei | Designing a community of care | Over social designing in zorg en welzijn | Stimuleringsfonds

22 mei | Congres 'Het wijkteam onder de loep' | Met onder meer Hans Boutellier en Evelien Tonkens | BSL

25 mei | Symposium 'Beslissingen over wilsbekwaamheid' | Over het spanningsveld tussen juristen en medici | SCEM

31 mei | Verenso jaarcongres | Dilemma's in de psychogeriatrie | SCEM