Hieronder vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

22 november | Jaarcongres procesmanagement | Vakmedianet

28 november | Masterclass LVB in het sociaal domein | Met onder meer Xavier Moonen en Hans van Dartel | BSL

4 december | Congres Het kind online: tussen feit en fabel | SCEM

21 december | Kerstdebat: verward gedrag of verward samenleving? | Movisie

15 januari | Nieuwlichterij over 'Loyaliteit' van James Comey | Met medewerking van Wilbert Paulissen (chef nationale recherche) | Politieacademie

24 januari | Congres Acute verslechtering bij ouderen | SCEM

29 januari | Expertbijeenkomst positie toezichthouders in lokaal domein | gemeente Nijmegen

12 februari | Nieuwlichterij met Rinus Otte | Over diens boek 'Een kleine biografie van het stradden' | Politieacademie 

7 maart | Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein | BSL

13 maart | Dag van de sociaal werker | BSL

20 maart | Dag van de zorginkoop | BSL

28 maart | Wetenschapsdag | Deventer Ziekenhuis

29 maart | Puur pedagogiek | Jaarcongres NVO

9 april | Klantendag ICT in het sociaal domein | Adsysco

7 mei | Congres Zorgmijders | BSL

Permanent | Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid de serie 'Nieuwlichterij', boekbesprekingen met auteurs, beheer de sociale media van het team leiderschap en zit in de redactie van het politiedebat dat vier keer per jaar plaatsheeft | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Permanent | Ik ben op parttime basis, gemiddeld acht uur in de week, hoofdredacteur van het maandblad Zorg+Welzijn | Zie ook www.zorgwelzijn.nl | We maken een blad dat professionals in het sociaal domein wil ondersteunen in hun zinvolle werk | Ik ben bovendien de vaste dagvoorzitter van de Z+W congressen van Bohn Stafleu van Loghum

_______________________

 

In het afgelopen half jaar mocht ik de volgende bijeenkomsten leiden:

17 mei | Designing a community of care | Over social designing in zorg en welzijn | Stimuleringsfonds

22 mei | Congres 'Het wijkteam onder de loep' | Met onder meer Hans Boutellier en Evelien Tonkens | BSL

25 mei | Symposium 'Beslissingen over wilsbekwaamheid' | Over het spanningsveld tussen juristen en medici | SCEM

31 mei | Verenso jaarcongres | Dilemma's in de psychogeriatrie | SCEM

13 juni | AJN NVK dag | Bijeenkomst waar kinder- en jeugdartsen met elkaar in gesprek gaan over sexting, ziekteverzuim en drugsgebruik | SCEM

14 juni | Eerste strategiesessie jaarplan 2019 | Van Kleef Instituut

22 juni | Tweede strategiesessie jaarplan 2019 | Van Kleef Instituut

26 juni | Congres 'Mensen met verward gedrag' | Met onder meer Bauke Koekkoek en Andries Baart | BSL

10 september | Boekbespreking 'Loyaliteit' van James Comey | Politieacademie

11 september | Nieuwlichterij met Henri Beunders over diens boek 'Hoeveel recht heeft de emotie' | Politieacademie

20 september | Welzijn op recept | Over de samenwerking tussen huisartsen en sociaal domein | Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept

25 september | Beleidsdag sociaal domein | Met onder meer Halleh Ghorashi en Wilma Boevink | BSL

26 september | Conferentie 'simulaties, werken aan veiligheid, leiderschap' | Politieacademie

5 oktober | Bijdrage aan bijeenkomst Trialoog over herstel en zelfregie | Werktitel: wat doen we nu in de GGZ waarvan we over vijf jaar denken dat het fout is?

10 oktober | Congres Armoede en Schuldhulpverlening | Met onder meer Wim van der Meeren en Eelke Blokker | BSL

22 oktober | Zorg @ Dutch Design Week | Samen met Willem Dudok van Johnny Wonder maak ik vier podcasts waarin zorg-ontwerpers geinterviewd worden

26 oktober | Mondzorg bij thuiswonende kwetsbare ouderen | Presentatie van en discussie over multidisciplinaire aanpak | Radboud UMC

30 oktober | Congres Zorgmijders | Met onder meer Niels Mulder, Hans van Eeken en Evert van Leeuwen | BSL

31 oktober | Voorbij de mooie woorden over diversiteit | Over positie en ontwikkeling van diversiteit in politieorganisatie | Politieacademie

6 november | Congres Grip houden op sociale wijkteams | Met onder meer Thomas Kampen, Cor Hoffer en Alie Weerman | BSL

7 november | Verzorgenden in transitie | Goed gesprek naar aanleiding van onderzoek onder verzorgenden in de thuiszorg | Van Kleef Instituut