Dagvoorzitter

Een dagvoorzitter is vaak óf een goede, op interactie gerichte procesbegeleider óf inhoudelijk in staat de juiste vragen te stellen. Ik heb in de tien jaar dat ik dit werk doe geleerd beide kwaliteiten te verenigen. Volgens mensen die mij aan het werk gezien hebben, combineer ik scherpte met charme en weet ik kleinere en grotere groepen mensen aan de praat te krijgen.

Wanneer je mij als dagvoorzitter inhuurt, denk ik graag mee over opzet en vraagstelling. De jaren ervaring als dagvoorzitter hebben mij een helder idee gegeven over wat werkt op een bijeenkomst en wat niet. Ik geloof in concepten waarin het publiek niet als publiek beschouwd wordt, maar als deelnemer. En ik geloof in afwisseling. Er is niets mis met een goede powerpoint-presentatie. Er is wel iets mis als er drie na elkaar geprogrammeerd staan met telkens vijf minuten voor 'discussie'. Ik werk graag met het online programma mentimeter, een manier om deelnemers via hun telefoon te laten meedenken en vragen. Ik heb een abonnement dat ik bij opdrachten ter beschikking heb. 

Bovendien kan ik een waardevolle bijdrage leveren in de begeleiding van sprekers op je bijeenkomst. Op inhoud, door de spreker op een met jou besproken spoor te zetten én te houden. En op vorm, het is vrij eenvoudig om bijdragen van sprekers meer aansprekend en interactief te laten zijn. Ze moeten er vaak wel bij geholpen worden. 

Als dagvoorzitter van bijeenkomsten ben ik inmiddels vele tientallen keren door het publiek beoordeeld. Ik kreeg nooit lager dan een 7,4. De laatste vijf congressen haalde ik gemiddeld een 8,2. Ik ben onder meer de vaste dagvoorzitter van Bohn Staleu van Loghum congressen op het gebied van Zorg en Welzijn.

Opdrachtgevers tot nog toe: Acute Zorg regio Oost* | Adsysco | Amphia Ziekenhuis | Atlant | BKB* | CROW | Deventer Ziekenhuis* | Dirkzwager advocaten en notarissen | Gemeente Eindhoven* | Fontys Hogeschool* | Gemeente Den Haag | Gemeente Nijmegen* | GGD Regio Nijmegen* | GHOR Nijmegen* | Royal Haskoning | Kluwer* | Lumens Groep* | Meer Welzijn Wijchen | MEREM behandelcentra | MOgroep W&MD* | Nationale Politie* | NIM | NPCF* | NVMW | De Opvoedpoli | Oranjefonds* | Provincie Gelderland* | Radboud Universiteit Nijmegen* | Reed Business* | SBO* | Schakelteam mensen met verward gedrag | SCEM* | Stimuleringsfonds creatieve industrie | Transvorm | Radboud UMC* | Vakmedianet* | Verenso* | Vereniging Openbare Bibliotheken | Vrede van Utrecht | VRGZ | Welzijn op Recept | Zorgbelang Zuid-Holland* | ZorgpleinNoord*

* Opdrachtgever waar ik meerdere malen voor gewerkt heb of nog steeds werk

ph m-e-r-dag-10-11-2011-124 

  • “Piet-Hein was op ons geslaagde congres deskundig, to the point en buitengewoon plezierig in de omgang met de diverse sprekers. Uit de vele positieve reacties van de deelnemers werd duidelijk dat zij ook enthousiast waren over zijn rol. Wij hebben de samenwerking met Piet-Hein zeer gewaardeerd. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.” - Pieter Bergkamp en Louis Houwen (Dirkzwager advocaten en notarissen)

  • “Ik heb goede ervaringen opgedaan met Piet-Hein voor de jaarlijkse symposia van mijn leerstoel. Hij nodigt uit om de kern op te zoeken, en is op de bijeenkomst als gespreksleider op een prettige manier vasthoudend aanwezig. Dat lukt hem mede omdat hij zich altijd goed voorbereidt op de inhoud.” - George de Kam, (emeritus) hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties Radboud Universiteit

  • “Piet-Hein is een gespreksleider zoals ik ze graag, maar te weinig zie: wars van pretentie, zonder ook maar de geringste behoefte om zelf de ster van de bijeenkomst te worden. Ter zake kundig, verduidelijkend en vasthoudend; hij helpt zo sprekers hun verhaal beter over het voetlicht te brengen. Dat bleek ook uit de reacties van de burgemeester en zijn gasten.” - Willem Dudok (gemeente Amsterdam)

  • "Mensen waren erg onder de indruk van de sprankelende manier waarop je het debat leidde, van de betrokkenheid die je wist te creëren in de zaal en van de manier waarop je je de materie had eigen gemaakt. Dat heeft absoluut de toon gezet voor de rest van de dag!" - Rinske de Graaff Stoffers, coördinator alumnidag psychologie Radboud Universiteit
  • “Piet-Hein Peeters is geen stukkiesschrijver. Hij vertrekt met een doordachte vraagstelling, luistert tussendoor naar zijn opdrachtgever en vergeet gelukkig ook zijn eigen bagage niet. Hij komt vervolgens terug met een diepgravend en toch buitengewoon leesbaar verhaal. Daarom hebben we hem erg graag bij ons blad.” - Marcel Ham (TSS)

  • “Ik ken Piet-Hein Peeters als een zeer bekwame debatleider. Hoe moeilijk het onderwerp ook, hij weet er een interessant debat van te maken. Bovendien is zijn prijs/kwaliteit-verhouding bijzonder gunstig.” - Hans Loef (sociale pijler G32)

  • “Als je een spannend gesprek wilt, doe je er goed aan Piet-Hein in te schakelen. Hij is geen doorsnee gespreksleider. Hij is op zijn best als hij mag doorvragen. Zijn extra kracht zit in de voorbereiding. Hij is een bedreven specialist in het coachen van inleiders tot spitse bijdragen. Zijn grote netwerk, brede kennis en actieve belangstelling ervaar ik als bijzondere extra's.” - Vera Spronk (provincie Gelderland)

  • “Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters weet waar het in een conferentie om gaat: De interactie tussen de zender en de ontvanger. Het lukt Piet-Hein als geen ander de ontvanger actief te betrekken en betrokken te houden bij de inhoud van de dag.” - Rob Nillezen (Goede Grond)

  • "Piet-Hein stimuleert interactie met de zaal op een eigen, leuke manier en maakt zich de kern van de soms niet eenvoudige informatie erg snel eigen.  Hij is een sympathieke pro-actieve verbinder en in staat de krenten uit de pap te halen. Een prima gespreksleider die alle partijen tot hun recht laat komen!" - Ingrid Cremers, organisator HEVO kennis events.

  • “Als interviewer van drie staatssecretarissen en als voorzitter van een landelijk overleg liet hij op de conferentie over de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg zien doortastend te zijn en tegelijkertijd rekening te kunnen houden met uiteenlopende belangen” - Peter Kruithof (Ministerie van VWS)