Gespreksleider

Sinds 1999 leid ik publieke en besloten debatten en gesprekken. Ik vind dat een goede discussieleider op een bescheiden manier meerwaarde geeft aan een bijeenkomst. Wanneer ik word ingehuurd, denk ik graag mee over opzet en vraagstelling. Dat kan voor een eenmalige bijeenkomst of onderdeel van een bijeenkomst zijn, maar ook voor een langer lopend traject waarbinnen meerdere gesprekken plaats hebben. Winter en voorjaar 2015 hielp ik bijvoorbeeld onderwijsstichting Kans & Kleur en de gemeente Wijchen bij de ontwikkeling van een nieuwe visie op het afnemend aantal kinderen in de gemeente. Ik was daar ook de ghostwriter van het uiteindelijke document

Ik maak makkelijk contact met de deelnemers, kan snel schakelen en improviseren, stel korte, heldere vragen, ik zit graag daar waar het wrijft en schuurt, waar het lastig en dus uitdagend is. Ik heb brainstorm- en strategiesessies geleid, expertbijeenkomsten, publieke debatten, intervisiesprekken. Soms duren ze anderhalf uur, soms vierentwintig. Eind oktober 2016 leidde ik bijvoorbeeld een tweedaagse met bestuurders van woningcorporaties. 

Ik ben in veel werkvormen thuis. Paneldiscussies, lagerhuis, spiegelpaleizen, één-op-één debatten. Inmiddels heb ik ook een aantal eigen concepten ontwikkeld: Het '1 tegen 100' interview, het 'Ja, maar' debat' en de 'Elevator pitch discussie'. Ik werk graag met het online programma mentimeter, een manier om deelnemers via hun telefoon te laten meedenken en vragen. Ik heb een abonnement dat ik bij opdrachten ter beschikking heb.Maar mijn uitgangspunt is dat je het vooral niet moeilijker moet maken dan het is. Mensen kunnen met elkaar een prima gesprek voeren, dat is al vele eeuwen zo. Een capabele gespreksleider helpt ze op weg en houdt vervolgens de focus, de vaart en de scherpte erin. 

"If you only grasp to the positive and if you avoid the negative you'll never find the truth"

Opdrachtgevers tot nog toe: Aorta | De Alliantie | ARRD | Biblion | BSL | Centre for Society and Genomics | Centrum Beeldende Kunst Gelderland | CBO | Commissie M.e.r. | D66 Nijmegen | Dimence | Directies welzijnsorganisatie regio Nijmegen | DSP Groep | Dudok Arnhem* | Elan* | Fontys Hogeschool | G8 Gelderland | G32* | Gemeente Almere | Gemeente Amsterdam | Gemeente Nijmegen* | Gemeente Wijchen | GEM Waalsprong | Gold netwerk | HEVO* | Hogeschool Arnhem Nijmegen | ING bank Regio Nijmegen | Inter-Lokaal | Iriszorg | Kans&Kleur | KIM | Kunst en Cultuur Gelderland | LUX* | MOgroep W&MD* | Nationale politie | NFU | NZa* | Pantein* | Politieacademie* | Portaal Nijmegen* | Radboud Universiteit Nijmegen* | Regioplus | Science Café Nijmegen* | School voor Politie Leiderschap* | Sensis* | SLAK | Spectrum* | SWON | Van Kleef Instituut* | Vilans | Visio* | VOSON 

*: Opdrachtgever waarvoor ik meerdere malen gewerkt heb

 

IMGP1502

  • “Als je een spannend gesprek wilt, doe je er goed aan Piet-Hein in te schakelen. Hij is geen doorsnee gespreksleider. Hij is op zijn best als hij mag doorvragen. Zijn extra kracht zit in de voorbereiding. Hij is een bedreven specialist in het coachen van inleiders tot spitse bijdragen. Zijn grote netwerk, brede kennis en actieve belangstelling ervaar ik als bijzondere extra's.” - Vera Spronk (provincie Gelderland)

  • “Piet-Hein is een gespreksleider zoals ik ze graag, maar te weinig zie: wars van pretentie, zonder ook maar de geringste behoefte om zelf de ster van de bijeenkomst te worden. Ter zake kundig, verduidelijkend en vasthoudend; hij helpt zo sprekers hun verhaal beter over het voetlicht te brengen. Dat bleek ook uit de reacties van de burgemeester en zijn gasten.” - Willem Dudok (gemeente Amsterdam)

  • "Piet-Hein stimuleert interactie met de zaal op een eigen, leuke manier en maakt zich de kern van de soms niet eenvoudige informatie erg snel eigen.  Hij is een sympathieke pro-actieve verbinder en in staat de krenten uit de pap te halen. Een prima gespreksleider die alle partijen tot hun recht laat komen!" - Ingrid Cremers, organisator HEVO kennis events.

  • "Mensen waren erg onder de indruk van de sprankelende manier waarop je het debat leidde, van de betrokkenheid die je wist te creëren in de zaal en van de manier waarop je je de materie had eigen gemaakt. Dat heeft absoluut de toon gezet voor de rest van de dag!" - Rinske de Graaff Stoffers, coördinator alumnidag psychologie Radboud Universiteit
  • “Als interviewer van drie staatssecretarissen en als voorzitter van een landelijk overleg liet hij op de conferentie over de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg zien doortastend te zijn en tegelijkertijd rekening te kunnen houden met uiteenlopende belangen” - Peter Kruithof (Ministerie van VWS)

  • “Dagvoorzitter Piet-Hein Peeters weet waar het in een conferentie om gaat: De interactie tussen de zender en de ontvanger. Het lukt Piet-Hein als geen ander de ontvanger actief te betrekken en betrokken te houden bij de inhoud van de dag.” - Rob Nillezen (Goede Grond)

  • “Piet-Hein Peeters is geen stukkiesschrijver. Hij vertrekt met een doordachte vraagstelling, luistert tussendoor naar zijn opdrachtgever en vergeet gelukkig ook zijn eigen bagage niet. Hij komt vervolgens terug met een diepgravend en toch buitengewoon leesbaar verhaal. Daarom hebben we hem erg graag bij ons blad.” - Marcel Ham (TSS)

  • “Piet-Hein was op ons geslaagde congres deskundig, to the point en buitengewoon plezierig in de omgang met de diverse sprekers. Uit de vele positieve reacties van de deelnemers werd duidelijk dat zij ook enthousiast waren over zijn rol. Wij hebben de samenwerking met Piet-Hein zeer gewaardeerd. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.” - Pieter Bergkamp en Louis Houwen (Dirkzwager advocaten en notarissen)

  • “Ik ken Piet-Hein Peeters als een zeer bekwame debatleider. Hoe moeilijk het onderwerp ook, hij weet er een interessant debat van te maken. Bovendien is zijn prijs/kwaliteit-verhouding bijzonder gunstig.” - Hans Loef (sociale pijler G32)

  • “Ik heb goede ervaringen opgedaan met Piet-Hein voor de jaarlijkse symposia van mijn leerstoel. Hij nodigt uit om de kern op te zoeken, en is op de bijeenkomst als gespreksleider op een prettige manier vasthoudend aanwezig. Dat lukt hem mede omdat hij zich altijd goed voorbereidt op de inhoud.” - George de Kam, (emeritus) hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties Radboud Universiteit

Onder meer Radboud Universiteit Nijmegen, Kans & Kleur  en Pantein

De ontwikkeling van een strategie vraagt om goede gesprekken. Bijeenkomsten en ontmoetingen waarin diepgang en focus hand in hand gaan, humor en scherpte elkaar versterken. Waarin werkvormen op makkelijke wijze van meerwaarde zijn voor het beoogde doel. In de laatste jaren heb ik dergelijke discussies en trajecten onder meer mogen leiden voor Spectrum, Kans&Kleur, Portaal Nijmegen, Pantein, MEER welzijn Wijchen, Reed Business, Royal Haskoning en de Radboud Universiteit Nijmegen.

"Piet-Hein weet als geen ander hoe je in no time een groep mensen actief en betrokken laat meedoen, zijn manier van communiceren en presenteren werkt uitermate prikkelend. Hij is alert, snel, gedreven, energiek en bijzonder wendbaar waardoor hij een prettige gesprekspartner is. De manier waarop hij dingen doet in de voorbereiding en de uitvoering getuigen van veel kennis, ervaring, maar vooral van professionaliteit. Een uitstekende partner dus!"

Petra van Wersch, Radboud Universiteit Nijmegen

Onder meer NZa, Commissie M.e.r. en de gemeente Nijmegen

Een concept waarin ik mij goed op mijn gemak voel, is de expertbijeenkomst. Gesprekken met 20 tot 70 ter zake deskundige mensen die een dag(deel) lang met elkaar scherp en constructief van gedachten willen wisselen over een goed afgebakend onderwerp. De inzet is feitelijk telkens hetzelfde: dat we aan het eind van de bijeenkomst substantieel verder zijn gekomen dan toen we aan de bijeenkomst begonnen. Ik ben geen discussieleider die goochelt met werkvormen, natuurlijk is variatie in het programma mogelijk, maar ik werk in eerste instantie aan een goede sfeer waarin deelnemers zich vrij voelen zich uit te spreken en waarin kwalitatief sterk en precies gesprek voorop staat. Goede voorgesprekken met de opdrachtgever zijn daarvoor essentieel. Ik heb onder meer mogen werken voor Spectrum, over 'allochtonen en vrijwilligerswerk', voor de gemeente Nijmegen, over de nieuwe cultuurvisie van de stad, voor de Nederlandse Zorgautoriteit, over de samenwerking tussen huisartsenposten en Spoedeisende Hulpafdelingen en voor de commissie M.e.r, over de herpositionering van de Mileu Effect Rapportage

"De middag ging over waarover het moest gaan. Je hebt daarbij een cruciale rol gespreeld omdat je de gesprekken en deelnemers steeds weer wist mee te nemen naar de kern. Ik ben erg blij dat je aan mijn hoge verwachtingen hebt voldaan!"

Janneke Hulsker - Elan, expertisecentrum voor diversiteit

 

Publiek Debat

Sinds het begin van deze eeuw is de stad Nijmegen een debatpodium rijker dat kan wedijveren met bekende namen als De Balie en de Rode Hoed in Amsterdam. De afdeling debat van LUX organiseert per jaar 60 tot 70 publieke discussies over allerhande onderwerpen. Ik stond aan de basis van de bloei van het podium en mag nog steeds regelmatig debatten leiden

image-2893381