Publiek Debat

Sinds het begin van deze eeuw is de stad Nijmegen een debatpodium rijker dat kan wedijveren met bekende namen als De Balie en de Rode Hoed in Amsterdam. De afdeling debat van LUX organiseert per jaar 60 tot 70 publieke discussies over allerhande onderwerpen. Ik stond aan de basis van de bloei van het podium en mag nog steeds regelmatig debatten leiden

image-2893381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het achterliggende concept is, zelfs vergeleken met de genoemde podia in Amsterdam, uniek. Maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en overheden huren LUX in om een publiek debat te entameren. De debatten worden over het algemeen goed bezocht, 150 deelnemers zijn geen uitzondering. Recent interviewde ik met 100 mensen Halleh Ghorashi over haar alternatieve troonrede. Ook leidde ik debatten over de noodzaak van de spreiding van cultuur, over het nieuwe parkeerbeleid in de stad Nijmegen en over de vraag of ouders met opvoedingsproblemen te snel bij professionals aankloppen.

LUX is nog steeds mijn thuisbasis, ik hou van de licht gespannen sfeer aan het begin van een debat. En het is bijzonder dat telkens weer vele tientallen mensen de moeite nemen na een dag werken naar LUX te komen om een debat te bezoeken. Het laat wat mij betreft zien dat het debat een volwaardig alternatief is voor conferenties en congressen.