Onder meer NZa, Commissie M.e.r. en de gemeente Nijmegen

Een concept waarin ik mij goed op mijn gemak voel, is de expertbijeenkomst. Gesprekken met 20 tot 70 ter zake deskundige mensen die een dag(deel) lang met elkaar scherp en constructief van gedachten willen wisselen over een goed afgebakend onderwerp. De inzet is feitelijk telkens hetzelfde: dat we aan het eind van de bijeenkomst substantieel verder zijn gekomen dan toen we aan de bijeenkomst begonnen. Ik ben geen discussieleider die goochelt met werkvormen, natuurlijk is variatie in het programma mogelijk, maar ik werk in eerste instantie aan een goede sfeer waarin deelnemers zich vrij voelen zich uit te spreken en waarin kwalitatief sterk en precies gesprek voorop staat. Goede voorgesprekken met de opdrachtgever zijn daarvoor essentieel. Ik heb onder meer mogen werken voor Spectrum, over 'allochtonen en vrijwilligerswerk', voor de gemeente Nijmegen, over de nieuwe cultuurvisie van de stad, voor de Nederlandse Zorgautoriteit, over de samenwerking tussen huisartsenposten en Spoedeisende Hulpafdelingen en voor de commissie M.e.r, over de herpositionering van de Mileu Effect Rapportage

"De middag ging over waarover het moest gaan. Je hebt daarbij een cruciale rol gespreeld omdat je de gesprekken en deelnemers steeds weer wist mee te nemen naar de kern. Ik ben erg blij dat je aan mijn hoge verwachtingen hebt voldaan!"

Janneke Hulsker - Elan, expertisecentrum voor diversiteit