Boeken

"Een welkome hap zuurstof" 

9 januari 2020 verscheen'Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt'. Inmiddels zijn er meer dan 1000 exemplaren van verkocht. Eerste lezers noemen het boek 'een welkome hap zuurstof', 'verplichte kost', 'fris geschreven', 'indrukwekkend en genuanceerd',  Meer informatie over het boek vind je hier.

September 2021 zag 'Sociale verloskunde' het levenslicht. Het boek geeft aan de hand van een serie artikelen een inkijk in de recente ontstane samenwerking tussen geboortezorg en sociaal domein rondom sociaal kwetsbare zwangere en net bevallen vrouwen. Ik schreef drie van de artikelen en was samen met hoogleraar Eric Steegers en Adja Waelput de redactie. 

Oktober 2015 verscheen 'Verwarde personen zijn het probleem niet'. Ik denk daarin onder meer aan te tonen dat de snelle stijging van het aantal 'verwarde personen' een duidelijk verband heeft met de beleidsambitie om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Het onderzoek - interviews en research - dat ik gedaan heb, liet mij bovendien zien dat de ondertekenaars van het bestuurlijk akkoord 'toekomst ggz' (2012) gefaald hebben in de uitvoering van dat akkoord. En ik breek een lans voor verbetering van de vaak beroerde kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Te veel van hen belanden momenteel van de regen in de drup. Intramurale zorg mag dan niet goed zijn, de huidige kwaliteit van ondersteuning bij het zelfstandig wonen is dat nog minder. 

November 2013 verscheen 'De gemeenteraad heeft geen toekomst. Er is geen toekomst zonder gemeenteraad'. Samen met Jasper Loots deed ik op basis van interviews met deskundigen en raadsleden onderzoek naar de actuele machtspositie van de gemeenteraad. Daar schort het nogal aan, zo bleek.

Zo zei hoogleraar Marcel Boogers: "Raadsleden zitten in de cockpit van een kermisvliegtuigje. Zo eentje waarvan de exploitant bepaalt hoe hoog die gaat en hoe lang het duurt." En voormalige burgemeester (acht gemeenten) Jan Mans verzuchtte: “Eén keer per maand moest ik naar de raad en vroeg ik me af waar die het nou toch weer over hadden."

Het boek kreeg enkele maanden later haar tweede druk en bleek één van de bronnen van een breed, landelijk publiek debat. Zo besteedden onder meer NRC Handelsblad, de Telegraaf, Trouw, De Correspondent, De Gelderlander, BNR en Radio 1 aandacht aan ons werk. Opiniestukken van onze hand verschenen in NRC Handelsblad en De Gelderlander. Het boekje is hier te bestellen.

Februari 2012 publiceerde ik samen met Cindy Cloïn 'Onder het mom van Zelfredzaamheid'. We onderzochten in dit boek de opkomst en betekenis van de term 'zelfredzaamheid'. Een begrip dat in de wereld van zorg en welzijn de afgelopen jaren snel terrein won. Hier lees je een opiniestuk van mijn hand op basis van de gedane interviews en research. Het boekje is hier te bestellen.

De Volkskrant oordeelde in een recensie van ons werk als volgt: "Met kennis van zaken en met een prikkelende nieuwsgierigheid, maar zonder te verzanden in partijpolitieke of ideologische scherpslijperij zetten de auteurs de discussie over de verzorgingsstaat op scherp." We kregen vier van de vijf mogelijke sterren als beoordeling.

Ik mocht enkele keren boeken in opdracht schrijven. September 2021 verscheen 'Sociale Verloskunde' waarvoor ik enkele artikelen schreef en waarvan ik een van de redacteuren was. Veel eerder maakte ik voor het UMC st Radboud samen met Cindy Cloïn, 'de patiënt als partner'. En voor de sociale pijler van de G32 produceerde ik 'Mensen maken de stad'. 

Vijf jaar lokaal sociaal domein
Veel gedaan, te weinig bereikt
€ 19,95   |   bestellen

Verwarde personen zijn het probleem niet
Over de echte vragen in de ambulante ggz
€ 14,95   |   bestellen

De gemeenteraad heeft geen toekomst
Er is geen toekomst zonder gemeenteraad
€ 14,95   |   bestellen

Onder het mom van zelfredzaamheid
Een journalistieke analyse van de nieuwe mantra in zorg en welzijn
€ 14,95   |   bestellen