Beleidsontwikkelaar

Goede journalisten dragen bij aan goed beleid.  Research, vragen stellen. Helder, pakkend en kernachtig formuleren. Ik kan bovendien kleine en grote groepen mensen begeleiden in hun denkwerk over inhoud en formulering van beleid. 

Ik werk graag mee aan trajecten waarin prangende maatschappelijke vraagstukken van een goed antwoord moeten worden voorzien. Dat kan de krimp van het aantal basisschool leerlingen in een gemeente zijn; de verdeling tussen bibliotheken van te maken gezamenlijke kosten; de samenwerking tussen bijzondere opsporingsambtenaren en politie; de synthese tussen kinderopvang, jeugdzorg en primair onderwijs bij kwetsbare kinderen, et cetera. 

Dergelijke vragen kan ik ondersteunen door in overleg vormgegeven processen, door interviews, door het begeleiden van gezamenlijke gesprekken, door het schrijven van discussiestukken en afrondende documenten. 

Ik heb gewerkt voor:

De Alliantie (samenwerkingsverband onderwijskoepels, kinderopvang  en welzijnsorganisatie in Nijmegen) | Directies Welzijnsorganisatie regio Nijmegen | Gemeente Nijmegen | Gemeente Wijchen | NBD Biblion | Radboud Universiteit | Schoolbestuur Kans & Kleur | Van Kleef Instituut