Jasper Loots en ik voerden voor 'Vijf jaar lokaal sociaal domein' goede gesprekken met Janny Bakker-Klein, Marcel Boogers, Erik Dannenberg, Jan-Kees Helderman, Pieter Hilhorst, Albert Jan Kruiter, Jos van der Lans, Gerber van Nijendaal, Bianca den Outer, Tim H.G. Robbe, Evelien Tonkens, Niels Uenk en Tom van Yperen.

1 januari 2015 was de start van de grootste verbouwing van de verzorgingsstaat sinds het ontstaan ervan. De overdracht van taken, geld en verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten ging gepaard met grote verwachtingen: maatwerk, integraal, preventie, burgerkracht, goedkoper.

In ‘Vijf jaar lokaal sociaal domein’ kijken voornoemde dertien  deskundigen terug en vooruit. Heeft de gemeente het met de decentralisatie voor het zeggen gekregen? Hebben gemeenten de verwachtingen waar gemaakt? Is er ook gedecentraliseerd van overheid naar inwoners?  En hoe verder nu de financiële situatie van zoveel gemeenten zo penibel is?

Bianca den Outer meent dat 'gemeenten het wel zelf willen doen', maar ook 'willen dat anderen zeggen hoe ze het moeten doen'

Jos van der Lans constateert dat 'Den Haag het belangrijkste is wat we niet gedecentraliseerd hebben'

Albert Jan Kruiter stelt 'dat de ware belofte van de decentralisatie is dat het de democratie nieuw leven inblaast' en dat dit tot nog toe niet gebeurd is.

Marcel Boogers concludeert 'dat veel gemeenten dit niet alleen kunnen'

En in ons nagesprek zeggen wij zelf onder meer:

‘Gemeenten zijn dichterbij gekomen, ze signaleren veel, zijn er vroeger bij en hebben nu dus inderdaad met een grotere vraag te maken dan gedacht. Dat zou je het eerste succes van de decentralisaties kunnen noemen, wat de transitie allemaal zichtbaar heeft gemaakt. Er is veel te doen, maar hier ligt de kiem voor optimisme.’‚Äč

Dit boek biedt inzicht aan iedereen die de actuele ontwikkeling van het lokaal sociaal domein beter wil begrijpen. Je kunt het boek voor 19,95 euro hier bestellen

We denken een boek geschreven te hebben dat stof tot nadenken biedt en uitnodigt tot gesprek. Dat gesprek gaan we graag aan met bijvoorbeeld gemeenteraden, welzijns of zorgorganisaties, afdelingen sociaal domein van gemeenten, lokale politie partijen, Wmo-raden. We komen graag bij u langs voor een boekbespreking. Meer weten? 06 3489 5512 of post@pietheinpeeters.nl  

Vijf jaar lokaal sociaal domein
Veel gedaan, te weinig bereikt
€ 19,95   |   bestellen

 


Recensies van lezers:

'Jullie boek is goed geschreven, ik had het gevoel dat ik bij jullie aan tafel zat. Gezien de inhoud lijkt het mij verplichte kost voor eenieder die met de zorg en het sociaal domein te maken heeft. Wel zie ik graag een volgend boek verschijnen waarin de burgers, cliënten, patiënten en uitvoerenden aan het woord komen.'

- Hans van Eeken, ervaringswerker

’De interviews bieden een fris geschreven overzicht van perspectieven, analyses en oplossingsrichtingen. Het boek laat de actuele uitdaging in het sociaal domein in de volle breedte zien en roept de terechte vraag op of de systeemwereld dit aan wel kan. De auteurs zijn goed thuis in dit thema en weten daarom de juiste vragen te stellen.’

- Mariken van Woerkum, teamleider/bestuurder sociaal wijkteam Arnhem 

‘Als je het boek  leest heb je een enquête over vijf jaar decentralisatie van het sociaal domein achter de rug. Maar beter en aangenamer om te lezen. De decentralisatie sociaal domein  is een groot project voor gemeenten. De verhalen in dit boek maken weer eens duidelijk hoe moeilijk dat project is. Gelukkig  geven ze ook genoeg houvast voor hoop voor de toekomst.’

Jan Dirk Pruim, griffier, gemeente Almere

'Ik heb het in één adem uitgelezen.  Een indrukwekkende, genuanceerde en gelaagde bespiegeling van de decentralisaties in het sociaal domein sinds 2015. Dit boek biedt vele bemoedigende aanwijzingen voor de komende vijf jaar. Ik stel daarom een alternatieve titel voor: moedig voorwaarts!' 

- Daniëlle Leenders, teammanager Jeugd en Onderwijs, gemeente Nijmegen

Voor een raadslid is de omvang en complexiteit van het sociaal domein soms overdonderend. En dan is het lastig om verder te kijken dan het detail van de week en het incident van de maand. Dit boek helpt goed om wel het bredere perspectief te zien. Het is een must read voor gemeentebestuurders. De transformatie is een proces van lange adem. Dit boek levert een welkome hap zuurstof voor de volgende ronde.

- Emiel van der Herberg, lid van de gemeenteraad in Lelystad