In de komende maanden:


9
Feb

Armoede en Schulden

Bestaanszekerheid is een essentiele factor voor kwaliteit van leven. Steeds duidelijker is dat financiële zorgen meestal niet zijn toe te schrijven aan individuele beslissingen. Hoe help je mensen met financiele problemen dan wel?

@ BSL
Meer info
10
Feb

Toekomst residentiƫle jeugdzorg

Aan de ene kant willen de jeugdregio’s in Gelderland zorgen dat minder jeugdigen deze vormen van verblijf nodig hebben door veel eerder en veel adequatere oplossingen te bieden. Aan de andere kant willen we de jeugdigen die deze voorzieningen toch nodig hebben een kleinschaliger en warmer alternatief bieden, zo huiselijk mogelijk. Voorkomen en verbeteren tegelijkertijd dus, afbouw en ombouw. De wethouders van Gelderse gemeenten gaan hierover in gesprek. 

@ Gelderland academie
Meer info
14
Feb

Preventiealliantie

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 worden vier kennissessies voor gemeenten georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. 

@ Impuls
Meer info
15
Feb

Nieuwlichterij

Nieuwlichterij is de boekenclub van de School voor Politieleiderschap. Dit keer bespreken de deelnemers met hoogleraar Beatrice de Graaf haar essay 'Crisis!' 

@ School voor Politieleiderschap
23
Feb

Van voorveld naar hoofdveld

'Zorg en welzijn' zijn geen professionele taken, maar onderdeel van het normale leven. Dat besef is in de afgelopen halve eeuw uit de Nederlandse samenleving verdwenen. De laatste jaren wordt getracht dat tij te keren. Bijvoorbeeld in Oldenzaal waar professionals en burgers samen verkennen hoe de positie van burgers versterkt kan worden. 

@ Impuls
7
Maa

Managementberaad

VVT organisatie Activite werkt sinds het aantreden van een nieuwe Raad van Bestuur voorjaar 2022 met een managementberaad, tegen de vijftig leidinggevenden, om zo het inhoudelijk draagvlak in de organisatie te verbreden. Ik begeleid de bijeenkomsten van dit gremium.

@ Activite
16
Maa

Sociale verloskunde

Sociale verloskunde heeft in het afgelopen decennium vaste grond gevonden. De noodzaak om kwetsbare zwangere vrouwen en moeders vanuit geboortezorg én sociaal domein te ondersteunen wordt inmiddels breed gedeeld. Met het programma ‘Kansrijke Start’ is er een landelijk vliegwiel ontstaan voor een rijkdom aan lokale initiatieven. Maar het kan beter. Dit congres gaat in op de taaie kwesties in de eerste duizend dagen. 

@ SCEM
Meer info
29
Maa

Jaarcongres Eenzaamheid

De manier waarop in Nederland mensen samen leven veroorzaakt eenzaamheid. Dit jaarcongres geeft inzicht in de impact van eenzaamheid, toont interessante initiatieven en zet het licht op dilemma's. 

@ BSL
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

27
Jan

Bijeenkomsten: de basis

Dagelijks vinden in Nederland vele bijeenkomsten plaats waarin met elkaar gesproken wordt. Ik wil er met deze drie uur durende, up tempo training aan bijdragen dat mensen die deze bijeenkomsten organiseren beter beslagen ten ijs komen. Geen fancy werkvormen of hippe lokaties, wel de basisprincipes onder ieder gesprek aan de hand van 7 W's. WAT moet er WAAROM WANNEER voor WIE en door WIE op WELKE wijze WAAR besproken worden?

@ Dagvoorzitter.nl
Meer info
26
Jan

Domeinoverstijgend indiceren

In de afgelopen jaren is een pilot ontwikkeld en uitgevoerd die het domeinoverstijgend indiceren moet vergemakkelijken. Dit ronde tafel gesprek kijkt terug op de pilot en trekt conclusies voor de toekomst. 

@ JB Lorenz
19
Jan

Ga niet weg, blijft bij ons!

Personeelsgebrek is een gegeven in de VVT sector. Des te frusterender wanneer nieuwe mensen de organisatie weer snel verlaten. Wat kun je als werkgever doen om de generatie Z voor je te behouden?

@ Van Kleef Instituut
17
Jan

Radiostilte

Opname van een nieuwe levering van podcast-serie Radiostilte. Dit keer spreken Sophie van Berkesteijn en ik met de auteurs van Blauwdruk, Wim Bentveld en Theo Postma. 

@ School voor Politieleiderschap
11
Jan

Werken aan Interactie

Vijfde en laatste van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
14
Dec

Jos de Blok

Voor De Eerstelijns en Sociaal Domein maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. Met Jos de Blok bespreek ik zijn ideeën over een betere werkverdeling tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen.

@ De Eerstelijns
8
Dec

Beter toetsen

Het klassieke toetsen van kennis zoals dat op universiteiten gebeurt, verdient een kritische blik. Waarom is deze wijze van beoordeling onvoldoende, hoe kan het beter, welke alternatieven zijn er?

@ Radboud Universiteit
7
Dec

Sociaal Domein

De gemeentes Ermelo, Harderwijk en Zeewolde trekken samen op in het sociaal domein. 7 december wordt met lokale organisaties in zorg en welzijn de nieuwe nota sociaal domein ontwikkeld. 

@ Zeewolde
1
Dec

Samenwerkende wijkteams

Samenwerken is de toverbal van het sociaal domein. Zoveel smaken, zoveel kleuren. Voor het sociaal wijkteam is samenwerken een essentiële competentie. Dit congres wil bijdragen aan de verdieping van die kwaliteit. 

@ BSL
Meer info
23
Nov

Aanpak georganiseerde criminaliteit

De politie zet stevige stappen in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Leiderschap is een essentiële factor, samenwerking en afstemming tussen leidinggevenden dus ook. In dit evaluerend gesprek wordt die samenwerking nader belicht en bediscussieerd. 

@ School voor Politieleiderschap
17
Nov

Het versterken van mensen

De werkplaats sociaal domein van hogeschool Inholland deed drie jaar onderzoek naar empowerment. Op dit symposium worden bevindingen gedeeld en besproken. Wat vraagt het ontwikkelingen van empowerment van wie?

@ Inholland
11
Nov

Podcast Ester Bertholet

Voor De Eerstelijns en Sociaal Domein maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. Met Ester Bertholet bespreek ik de toegevoegde waarde van medisch specialisten in de eerste lijn. 

@ De Eerstelijns
10
Nov

Preventiealliantie

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 worden vier kennissessies voor gemeenten georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. 

@ Impuls

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl