In de komende maanden:


14
Jun

De virtuele diabeteskliniek

Dankzij de corona-crisis is de online behandeling van mensen met diabetes in een stroomversnelling gekomen. In deze online talkshow spreek ik met professionals over de mogelijkheden en de risico's. 

@ SCEM
17
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2022. Ik begeleid 17 en 25 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut
22
Jun

Preventiealliantie #3

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de derde aflevering. 

@ Impuls
25
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2022. Ik begeleid 17 en 25 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut
29
Jun

De positie van de behandelaar

Belangenorganisatie Actiz bespreekt met een vertegenwoordiging van haar bestuurlijke achterban de actuele positie van de behandelaar in de ouderenzorg. Van wijkverpleegkundige tot specialist ouderengeneeskunde, van huisarts van revalidatiearts, ieder heeft haar en zijn rol. Wat is te verbeteren aan die posities, hoe verloopt de onderlinge afstemming, hoe om te gaan met het dreigende capaciteitstekort? Dit gesprek is het vervolg van een eerdere bijeenkomst februari jongstleden

@ Actiz
7
Jul

Armoede en Schulden

Financiële problemen zijn vaak het startpunt van andere sociale of psychische zorgen. Tijdige hulp is dringend gewenst. Het halfjaarlijkse congres 'Armoede en schulden' biedt zicht op de laatste ontwikkelingen op dit terrein. Dit keer gaat het onder meer over datamining en het doorbreken van intergenerationele armoede. 

@ BSL
Meer info
9
Jul

Rechtsstaat versus georganiseerde criminaliteit

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie worden vanuit de School voor Politieleiderschap gevoed in hun denken en doen. 9 april begeleid ik een gesprek over de vraag of de rechtsstaat niet ten te veel ten dienste staat van de georganiseerde criminaliteit. Filosoof en NRC columnist Maxim Februari discussieert mee. 

@ School voor Politieleiderschap
3
Sep

Nieuwlichterij met Shirine Moerkerken

Conflict is een natuurlijk onderdeel van iedere organisatie. Tegelijkertijd is het met spanning omgeven. Conflict is problematisch, wordt vermeden, bedreigt relaties en sfeer, moet beheerst worden. Volgens Shirine Moerkerken is conflict 'essentieel'.  Diversiteit, verschillende perspectieven, betekent conflict. Het gaat om het verschil tussen het 'functionele' en 'disfunctionele' conflict, denkt Moerkerken. En om de vraag hoe je van een conflict een functioneel conflict maakt zodat je het kunt benutten en zelfs inzetten waar je werkt. Ze schreef er 'Conflict eren' over. Het boek is onderwerp van gesprek met haar en tactisch en strategisch leidinggevenden bij de politie.

@ politieacademie
14
Sep

Preventiealliantie #4

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de vierde aflevering. 

@ Impuls
Meer info
16
Sep

Mensen met verward gedrag

Een belangrijke sleutel in het goed begeleiden van mensen met aanleg voor verward gedrag is de samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Die is echter niet vanzelfsprekend. Dit congres belicht hoe het beter kan en toont praktijken waarin dat gebeurt. 

@ BSL
Meer info
21
Sep

Eenzaamheid

Halfjaarlijks congres van Zorg+Welzijn over een 'modern' sociaal probleem: eenzaamheid. Bijdragen van onder meer Andries Baart over 'gestalten van eenzaamheid', Anja Machielse over 'zingeving, covid en eenzaamheid' en Manu Keirse over 'eenzaamheid, rouw en verdriet' 

@ BSL
Meer info
23
Sep

Sociale Verloskunde

Zwangerschap, geboorte en de eerste jaren van kinderen van moeders met psychische en/of sociale problematiek zijn cruciaal voor hun toekomst. Verloskunde en sociaal domein werken op steeds meer plekken samen om de ondersteuning van deze vrouwen en hun pasgeborenen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit congres, voorheen Grootstedelijke perinatale geboortezorg geheten, is de tweejaarlijkse vinger aan de pols van deze ontwikkeling die met het landelijke actieprogramma 'Kansrijke start' een stevige impuls heeft gekregen. Deze dag bieden we u the-state-of-the-art op het gebied van sociale verloskunde.

@ SCEM
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

11
Jun

Verantwoordelijkheid

Tweede editie van het jaarlijkse SCEM congres 'Grote woorden in de gezondheidszorg'. Dit keer wordt de term 'verantwoordelijkheid' gefileerd door onder meer procureur-generaal Rinus Otte, ethica Marian Verkerk en ggz-verpleegkundige en lector Bauke Koekkoek. 

@ SCEM
Meer info
8
Jun

Werken met de waardendriehoek

De gemeente Nijmegen wil meer integraal burgers die een beroep op haar doen van dienst zijn. De waardendriehoek van het Instituut voor Publieke Waarden kan hen daarbij helpen. Managers en uitvoerders van de dienst zorg en inkomen verdiepen zich in de methodiek. 

@ Gemeente Nijmegen
4
Jun

Eerste lijn en sociaal domein

In de ondersteuning van kwetsbare, thuiswonende mensen weten eerste lijns zorg en sociaal domein elkaar steeds beter te vinden. Het jaarcongres van De Eerstelijns zet het licht op die ontwikkeling. Met medewerking van onder meer Albert Jan Kruiter en Sven de Langen. 

@ De Eerstelijns
Meer info
27
Mei

Leren van de crisis

Voor de VVT sector (thuis- en verpleeghuiszorg voor ouderen) is de coronatijd een beproeving. Juist kwetsbare ouderen zijn het grootste slachtoffer van het virus. Specialisten ouderengeneeskunde hebben voortdurend de afweging moeten maken tussen bijvoorbeeld vrijheid en veiligheid voor hun doelgroep. Branche organisatie Verenso agendeert met dit middagcongres de reflectie op ervaringen en keuzes. 

@ Verenso
Meer info
26
Mei

Radiostilte

Samen met SPL Sophie van Berkesteijn maak ik de podcast-serie 'Radiostilte'. Dit keer spreken we antropoloog en veranderkundige Daniëlle Braun over het woord 'patronen' 

@ School voor Politieleiderschap
20
Mei

Wijkteams

Integraal werken is het toverwoord. Maar tussen droom en daad liggen wetten in de weg. En praktische bezwaren. En hardnekkige, oude patronen. Ze liggen allemaal op tafel op dit congres 

@ BSL
Meer info
18
Mei

Zorgmijders

Vierde editie van het congres over de meest uitdagende doelgroep voor professionals werkzaam in zorg en welzijn.  Met bijdragen van onder meer de hoogleraren Niels Mulder, Philippe Delespaul en Marian Verkerk

@ BSL
Meer info
12
Mei

Nieuwlichterij met Hans Boutellier

Socioloog en criminoloog Hans Boutellier schreef Politie!, een essay over haar identiteit. Boutellier constateert dat de politie steeds meer 'opgerekt' wordt en verkent de grenzen van haar werk. In Nieuwlichterij wordt Politie! besproken met Boutellier en tactisch en strategisch leidinggevenden van de Nederlandse politie. 

@ School voor Politieleiderschap
Meer info
11
Mei

De sociaal werker anno 2021

Movisie deed onderzoek onder de sociaal werkers in Nederland. Hoe ervaren zij hun werk? Mariël van Pelt en Sonja Liefhebber lichten de belangrijkste uitkomsten in deze webcast van Zorg+Welzijn toe. Ik interview hen. 

@ Zorg+Welzijn
30
Apr

Podcast met Jolanda van Boven

In de podcast-serie 'De toekomst van de eerste lijn' spreek ik met juriste Jolanda van Boven. Ze zei in een artikel: ‘Iedere organisatie in de eerste lijn en sociaal domein heeft zijn eigen interpretatie van de AVG en de slotsom van al die interpretaties is te vaak dat men denkt dat samenwerken eigenlijk niet kan’. Samen met haar fileer ik dit citaat. 

@ De Eerstelijns
22
Apr

Corona: een unieke crisis voor leidinggevenden?

Met enkele collega's van de SPL ontwikkelde ik een serie webcasts over de vraag of corona een unieke crisis is (was) voor leidinggevenden bij de politie. Max Daniel, hoofd van het NSGBO in het eerste half jaar van de crisis, was de laatste spreker in de serie. Ik begeleid het online gesprek met hem en collega-leidinggevenden die naar aanleiding van de webcast nader met hem in gesprek willen.

@ School voor Politieleiderschap
15
Apr

Preventiealliantie #2

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de tweede aflevering. 

@ Impuls
Meer info
13
Apr

Open grenzen tussen welzijn en zorg

De eerste lijn van de medische zorg en het sociaal domein zoeken elkaar steeds meer op. Op de jaarlijkse klantendag van Adsysco wordt verkend wat hiervan de gevolgen zijn en wat ICT kan betekenen voor het grensverkeer tussen zorg en welzijn. 

@ Adsysco
Meer info
8
Apr

Sociaal domein en eerste lijn

Het bewustzijn dat sociaal domein en eerste lijn er goed aan doen hechter samen te werken, groeit.  Onder meer in Velp. Professionals uit beide werelden en gemeente-ambtenaren steken de hoofden bij elkaar om de onderlinge afstemming te verbeteren. 

@ Gemeente Rheden
6
Apr

Omgaan met verslaving

Het begeleiden van mensen met een verslaving naar een voor hen betere situatie vraagt goed kijken, aandachtig luisteren en op de belangrijke momenten samenwerken met collega's uit andere velden. Dit congres biedt inzicht daarin. Met Toon Walraven, Igor van Laere en Niels Mulder. 

@ BSL
Meer info
26
Maa

Ouderenzorg: het gat tussen onderwijs en praktijk

De bestuurders van de zorgorganisaties die zijn aangesloten bij het Van Kleef Instituut bespreken de mogelijkheden om het gat tussen de behoeften in de praktijken en het aanbod in het onderwijs te verkleinen. Ik begeleid het gesprek

@ Van Kleef Instituut
24
Maa

National Health Tender day

Inkoop, bekostiging, tarieven. Het zijn de woorden die passen bij de harde werkelijkheid van het sociaal domein. Mooie woorden als integraal en maatwerk zijn een, het daadwerkelijk financieel en juridisch organiseren is twee. Op dit congres de stand van zaken en goede praktijken. 

@ BSL
Meer info
22
Maa

Sociale geboortezorg

Samen met collega Cindy Cloïn werk ik mee aan een boek over sociale geboortezorg. Het afgelopen decennium zijn in Nederland sociaal domein en gezondheidszorg gaan samenwerken in de ondersteuning van kwetsbare jonge moeders. Dit boek, uitgegeven voor Bohn Stafleu van Loghum, documenteert die ontwikkeing. Ik beschrijf drie lokale praktijken en ben een van de redacteuren van de publicatie. 15 maart is de eerste deadline, het boek verschijnt idealiter eind september. 

@ BSL
19
Maa

podcast met Anneke Kramer

Voor de De Eerstelijns maak ik een serie podcasts over de toekomst van die eerste lijn. In deze aflevering spreek ik Anneke Kramer, huisarts en hoogleraar huisartsengeneeskunde. Ik spreek met haar over haar opvatting dat met de huidige maatschappelijke en beleidsontwikkelingen de huisarts terugkeert naar de basis van het vak. 

@ De Eerstelijns
15
Maa

Twinning

In Rotterda is het afgelopen jaar gestart met de samenwerking tussen sociaal werkers en wijkverpleegkundigen. In enkele stadsdelen zijn ze als duo's aan het werk gegaan. 16 worden de uitkomsten van dit experiment online besproken. 

@ Van Kleef Instituut

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl