In de komende maanden:


2
Jun

Nieuwlichterij met Leike van Oss

Voor het team politieleiderschap van de Politieacademie ontwikkel en begeleid ik boekbesprekingen. 2 juni staat, online, het in april verschenen 'Onmacht in organisatie en samenleving' centraal. Co-auteur Leike van Oss gaat in gesprek met strategisch leidinggevenden van de politie. 

@ Politieacademie
18
Jun

Ontwikkeling woonzorg-visie Rijswijk

Woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeente starten de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de combinatie van wonen en zorg. Welke trends zijn er al, welke vragen komen er de komende jaren in Rijswijk op tafel, welke dilemma's spelen er in in de samenwerking? Ik begeleid het startgesprek

@ Gemeente Rijswijk
2
Jul

Frisse Blikken

Frisse Blikken is een serie gesprekken voor leidinggevenden van thuis- en verpleeghuiszorgorganisaties in de regio Rotterdam.  2 juli vertellen sociaal werkers Sjef van der Klein en Jenny Zwijnnburg over hun recent opgeleverde onderzoek onder thuiswonende ouderen en wat dat betekent voor de samenwerking tussen ouderenzorg en sociaal werk. Wat kan die samenleving opleveren? Hoe geef je haar goed vorm? Wat zijn daarbij valkuilen? 

@ Van Kleef Instituut
Meer info
26
Aug

Dag van de Sociaal Werker

Sociaal werk is een essentiële bouwsteen van de nieuwe gezondheidszorg en onder een samenleving die ontspannen met elkaar omgaat. Dit congres voor sociaal werkers gaat onder meer over zorgmijders, stress-sensitief werken en professionele besluitvorming met meerdere partijen. 

@ BSL
Meer info
2
Sep

Mensen met verward gedrag in de wijk

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag blijft stijgen. Dit congres focust op de noodzakelijke samenwerking tussen professionals, familie, omwonenden maar ook de mensen zelf die eens verward waren. Met bijdragen van Philippe Delespaul, Floortje Scheepers en Andries Baart 

@ BSL
Meer info
16
Sep

Wijkteams 2020

De sleutel tot de echte transformatie worden de wijkteams wel genoemd. Tot nog toe gaat het openen van de deur niet altijd soepel. Waarom en wat is er nodig om werk en positie van wijkteams verder te verbeteren?

@ BSL
Meer info
23
Sep

Frisse Blikken

Frisse Blikken is een serie gesprekken voor leidinggevenden van thuis- en verpleeghuiszorgorganisaties in de regio Rotterdam. 23 september delen Sophie Albers en Albert-Jan Kruiter de inzichten uit hun boek 'Doen wat goed is. Praktische wijsheid in het publieke domein.' 

@ Van Kleef Instituut
Meer info
7
Okt

Armoede en schulden: preventief werken

Een goede aanpak van armoede en schulden blijkt andere sociale problemen te voorkomen. Dit congres geeft grip op de laatste ontwikkelingen en ideeën, onder meer over big data, en geeft de vloer aan sprekers zoals Esther Mirjam Sent en Nadja Jungmann. 

@ BSL
Meer info
30
Okt

Het grote kwaliteitscongres

Kwaliteit is het permanente thema van iedere organisatie. Wat is het en hoe ontwikkelen en borgen we het, zijn de vaste vragen. Dit jaarcongres geeft inzicht in de actuele stand van zaken van denken en doen. Met bijdragen van onder meer René ten Bos en Katja Staartjes. 

@ managementimpact
Meer info
3
Nov

Zorgmijders

Vierde editie van het congres over de meest uitdagende doelgroep voor professionals werkzaam in zorg en welzijn.  Met bijdragen van onder meer de hoogleraren Niels Mulder, Philippe Delespaul en Marian Verkerk

@ BSL
Meer info
25
Nov

Dilemma's in de wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. De Wzd vervangt sinds 1 januari jl. de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Op het congres Dilemma's in de Wet zorg en dwang (Wzd) delen experts en bestuurders hun ervaringen nu de Wzd een half jaar van kracht is.

@ BSL
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

21
Apr

Vijf jaar lokaal sociaal domein in 20 minuten

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden denkt na over de toekomst van het lokaal sociaal domein in de gemeente. Ik mag daar een bijdragen door (online) een presentatie te verzorgen over 'Vijf jaar lokaal sociaal domein', het boek dat Jasper Loots en ik begin januari publiceerden. 

@ Vijfheerenlanden
16
Apr

Ouderen in het ziekenhuis

Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Zeeland werkt aan de verbetering van de zorg voor ouderen op hun afdeling. 'S ochtends begeleid ik een gesprek tussen de geriatrie verpleegkundigen over zij hun positie kunnen versterken. 's Middags ben ik gespreksleider tijdens een bijeenkomst over de onderlinge afstemming tussen de verschillende afdelingen van Van Weel Bethesda

@ Van Weel Bethesda Ziekenhuis
27
Maa

Puur Pedagogiek

Congres van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Kernwoord deze dag is 'innovatie'. Sprekers zijn onder meer Levi van Dam van Garage 2020 en Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden

@ NVO
Meer info
12
Maa

Perspectief op Werk

Op de jaarlijkse praktijkdag van de programmaraad regionale arbeidsmarkt begeleid ik een goed gesprek over 'perspectief op werk': een in 2019 gestart initiatief om relevante partijen rondom 'mensen met afstand tot de arbeidsmartk' in regio's beter te laten samenwerken.  

@ Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt
Meer info
9
Maa

Boekbespreking 'Vijf jaar lokaal sociaal domein'

Presentatie van belangrijkste inzichten uit 'Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt' voor Tweede Kamer Fractie van Groen Links 

@ Tweede Kamer fractie Groen Links
4
Maa

Lifestyle as medicine

After two successful annual conferences on lifestyle medicine focused on disease remission, this 3rd conference takes an empowerment approach to lifestyle support. This implies that all contributions demonstrate a person-centered, collaborative approach to lifestyle medicine, that helps people with a chronic disease to determine and develop their capacity to be responsible for their own life and health.

@ TNO
Meer info
28
Feb

Nieuwlichterij met Patrick Cammaert

Voorjaar 2019 verscheen 'Kijk niet weg' van generaal b.d. Patrick Cammaert. Cammaert is internationaal Neerlands meest bekende militair. Hij was en is betrokken bij vredesoperaties in de brandhaarden van deze wereld.. 28 februari spreekt hij met de top van de politie over leiderschap onder grote druk. 

@ politieacademie
27
Feb

Boekbespreking 'Vijf jaar lokaal sociaal domein'

Welzijnsorganisatie Impuls in Oldenzaal initieert op 27 februari een goed gesprek over 'Vijf jaar lokaal sociaal domein' met haar Raad van Toezicht en lokale partners. Enkele deelnemers bereiden een recensie voor waarin zij hun leeservaring verbinden aan de lokale situatie. Ik begeleid het gesprek.  

@ Impuls

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl