In de komende maanden:


21
Jan

Nieuwlichterij met Paul van Schaik

Boekbespreking van 'Wij is belanglijker dan Why'. Paul van Schaik begeleidde de 'prestatieverbetering' van de Nederlandse Spoorwegen en gaat daarover in gesprek met strategische leidinggevenden van de politie.

@ Politieacademie
Meer info
23
Jan

Jaarcongres Eenzaamheid

Eén van de grote vragen van de moderne samenleving: hoe voorkom en bestrijd je eenzaamheid? Bijdragen van onder meer Anja Machielse, Manu Keirse en Erik Scherder.

@ BSL
Meer info
27
Jan

Positieve gezondheid in de ouderenzorg

Wat zijn in de ouderenzorg goede vertalingen van het concept 'positieve gezondheid'? Grondlegger Macheld Hubert bespreekt deze middag ideeën met enkele lid-organisaties die aangesloten zijn bij het Van Kleef Instituut 

@ Van Kleef Instituut
30
Jan

Fragiele Ouderen thuis

Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Deze ontwikkeling stelt nieuwe, dringende vragen aan de gezondheidszorg rondom deze mensen. Wanneer gaat het niet langer meer en hoe bepaal je dat? Welke dilemma’s spelen er rondom polyfarmacie? Welke mogelijkheden biedt de wet zorg en dwang? Wat kan domotica nu echt betekenen in de dagelijkse praktijk? 

@ SCEM
Meer info
4
Feb

Nieuwlichterij met Maxim Februari

'Zomergast' Maxim Februari publiceerde twee jaar geleden de roman 'Klont'. Thema (onder meer): de oprukkende data-'fetisj' van de overheid. Strategisch leidinggevenden van de politie eenheid Limburg lezen de roman en bespreken met Februari de betekenis van zijn werk. 

@ politieacademie
18
Feb

Frisse blikken

Ik ontwikkelde samen met het Van Kleef Instituut een programma-concept waarin vernieuwers van de Nederlandse gezondheidszorg in gesprek gaan met bestuur en management van de bij het VKI aangesloten zorginstellingen.  Deze eerste aflevering is Niels Mulder te gast. Mulder is bijzonder hoogleraar OGGZ en praktiserend psychiater in een FAKT-team. Onderwerp van gesprek: de toename van mensen met verward gedrag in de alledaagse praktijk van verzorgenden en wijkverpleegkundigen. 

@ Van Kleef Instituut
28
Feb

Nieuwlichterij met Patrick Cammaert

Voorjaar 2019 verscheen 'Kijk niet weg' van generaal b.d. Patrick Cammaert. Cammaert is internationaal Neerlands meest bekende militair. Hij was en is betrokken bij vredesoperaties in de brandhaarden van deze wereld.. 28 februari spreekt hij met de top van de politie over leiderschap onder grote druk. 

@ politieacademie
4
Maa

Lifestyle as medicine

After two successful annual conferences on lifestyle medicine focused on disease remission, this 3rd conference takes an empowerment approach to lifestyle support. This implies that all contributions demonstrate a person-centered, collaborative approach to lifestyle medicine, that helps people with a chronic disease to determine and develop their capacity to be responsible for their own life and health.

@ TNO
Meer info
18
Maa

Dag van de Sociaal Werker

Sociaal werk was al uitdagend en is dat in de Nederlandse samenleving des te meer. Dit congres voor sociaal werkers gaat onder meer over zorgmijders, stress-sensitief werken en professionele besluitvorming met meerdere partijen. 

@ BSL
Meer info
24
Maa

Mensen met verward gedrag in de wijk

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag blijft stijgen. Dit congres focust op de noodzakelijke samenwerking tussen professionals, familie, omwonenden maar ook de mensen zelf die eens verward waren. Met bijdragen van Philippe Delespaul, Floortje Scheepers en Andries Baart 

@ BSL
Meer info
27
Maa

Puur Pedagogiek

Congres van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Kernwoord deze dag is 'innovatie'. Sprekers zijn onder meer Levi van Dam van Garage 2020 en Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden

@ NVO
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

11
Dec

Leren van de aanslag op 18 maart

De aanslag op het 24 oktober plein, 18 maart jongstleden in Utrecht, biedt de Nederlandse politie veel materiaal voor reflectie. Is door de grote diversiteit aan betrokkenen het goede gedaan? Waarom wel, waarom niet? Wat valt er te leren. De politie eenheid Midden-Nederland en de politeacademie faciliteren dit belangrijke gesprek. 

@ Politieacademie
3
Dec

Opgroeien in een digitale wereld

In deze eeuw is de digitale wereld, in het bijzonder het online zijn, een nieuwe dimensie in de ontwikkeling van kinderen. Mobiele telefoon, Ipad en game console lijken al op de basisschool onmisbare onderdelen in hun levens, laat staan op de middelbare school. Professionals en onderzoekers hebben vragen over de impact van de hoeveelheid tijd en de kwaliteit ervan die kinderen online besteden.

Dit symposium biedt professionals werkzaam met kinderen en tieners de laatste stand van zaken in de kennis over het kind online. Waar zijn terechte zorgen over, wat is daaraan te doen, maar ook: welke kansen biedt het digitale leven?

@ SCEM
Meer info
28
Nov

Najaarscongres Verenso

Twee keer per jaar confereren de specialisten ouderengeneeskunde over de ontwikkelingen in hun. Ik mag dit keer de dagvoorzitter zijn. 

@ SCEM
26
Nov

Verslavingszorg in het sociaal domein

Verslaving komt steeds vaker voor en heeft veel gezichten. Het meest beeldbepalend zijn de mensen die door hun jarenlange middelengebruik kampen met multiproblematiek. Daarnaast is er een grote groep waarbij de verslavingsproblemen minder zichtbaar zijn. Wat kunnen sociaal werkers doen om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden?

@ BSL
Meer info
22
Nov

Polarisatie

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie buigen zich met regelmaat over maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het politiewerk. 22 november gaat het over polarisatie. Met medewerking van onder meer hoogleraar Hans Boutellier en lector Jan Nap 

@ Politieacademie
19
Nov

Meldcode kindermishandeling in ziekenhuispraktijk

Het Ikazia ziekenhuis realiseert zich haar belangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld. De vertaling naar de praktijk brengt echter dilemma's en lastige vragen met zich mee. De bijeenkomst 19 november zoekt naar nuttige antwoorden. 

@ Ikazia Ziekenhuis
18
Nov

Doorontwikkeling sociaal domein

De decentralisatie van zorg en welzijn is vijf jaar onderweg. Bestuurders, ambtenaren en professionals in de gemeente Nijmegen buigen zich over stand van zaken en vervolg. 

@ Gemeente Nijmegen
12
Nov

Zorgmijders

Derde editie over een van de meest uitdagende kwesties in het sociaal domein: het bereiken en begeleiders van zorgmijders, of, zoals hoogleraar Niels Mulder ze op een eerder congres noemde, 'zorgvuldige zorgzoekers'. Wat beweegt de zorgmijder? Dit keer met onder meer Cor Hoffer en Witte Hoogendijk 

@ BSL
Meer info
5
Nov

Geluid en de omgevingswet

De aanstaande omgevingswet betekent veel voor de lokale en landelijke discussie over geluidsnormen. Op Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit congres begeleid ik een gesprek over onder meer de toekomstige verhouding tussen gemeente en rijksoverheid. 

@ dBvision
Meer info
30
Okt

Armoede en schulden doorgrond

Experts als Nadja Jungmann, Judith Wolf en Witte Hoogendijk geven inzicht in wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Stress-sensitief werken is een hulpmiddel om mensen die leven in armoede echt verder te helpen. Hoe? Het congres biedt hopelijk houvast. 

@ BSL
Meer info
18
Okt

De politie als zorgverlener

In Nederland woont een steeds groter wordende groep fragiele mensen zelfstandig. De moeite die deze mensen hebben om hun leven vorm te geven, is de bron van een groeiend beroep op politiemensen. Dit programma, dat ik ontwikkelde en begeleid, geeft inzicht in hoe leidinggevenden hun rol in relatie tot dit vraagstuk beter kunnen invullen. 

@ Politieacademie
Meer info
2
Okt

Nieuwlichterij met Hans Boutellier

Voor het team politieleiderschap van de Politieacademie ontwikkel en begeleid ik boekbesprekingen met relevante auteurs. Dit keer belichten de deelnemers - tactisch en strategische leidinggevenden - samen met Hans Boutellier diens boek 'Het seculiere experiment. Hoe we van God los gingen samenleven.' 

@ Politieacademie
Meer info
30
Sep

Alcoholbeleid sportclubs

De gemeente Nijmegen werkt samen met de sportclubs in de stad aan een methode om de controle op alcoholgebruik door minderjarigen te verbeteren. 30 september wordt de aanpak precies besproken met de voorzitters van de verschillende clubs. 

@ Gemeente Nijmegen
27
Sep

Ouderen op de spoed: zo doe je het goed

De patiënt op de spoedeisende hulp is steeds vaker een oudere. En deze oudere brengt, behalve de acute aandoening, vaak een complexe onderliggende gezondheidstoestand met zich mee. De kunst is te weten: waar ligt de grens? Welke kennis en vaardigheden moet ik wel hebben en welke niet? Wat moet nu op de spoed gebeuren en wat kan beter op de afdeling, de poli of in het verzorgingshuis gebeuren? Wanneer is helemaal niet behandelen de beste keuze? 27 september worden deze vragen behandeld 

@ SCEM
Meer info
26
Sep

Krachtwerk

Kenniscafé in Utrecht over de ondersteuning van zeer kwetsbare mensen. Wat werkt, wat vraagt het van professionals, wat van beleidsmakers?

@ Impuls academie
25
Sep

Expertbijeenkomst geweldsgebruik

De politie werkt aan de kwaliteit van haar medewerkers op het gebied van geweldsgebruik. Onderdeel hiervan is te ontwikkelen beleid op het gebied van training en de invulling van die training. 

@ Nationale Politie
24
Sep

Beleidsdag sociaal domein

Financiële tekorten, een transformatie die stagneert. De inzet was anders te gaan werken, maar het sociaal domein lijkt in een kramp te zitten. Welke beweging moet er gemaakt worden? En welk beleid past daarbij? Hoe zetten we meer in op preventie, op zo vroeg mogelijk adequaat ondersteunen, op tijdig signaleren? Congres met medewerking van onder meer Marcel Boogers, Gert Schout en Menno de Bree. 

@ BSL
19
Sep

Grootstedelijke perinatale gezondheid

Veertien procent van de Nederlandse kinderen kent een valse start door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht.  Oorzaken kunnen gerelateerd zijn aan armoede, roken, slechte voeding of mishandeling. Een samenhangende aanpak die goede zorg combineert met aandacht voor achterliggende problematiek is nodig. Dit congres helpt daarbij. 

@ SCEM
Meer info
18
Sep

Frisse Blikken

Ik ontwikkelde samen met het Van Kleef Instituut een programma-concept waarin vernieuwers van de Nederlandse gezondheidszorg in gesprek gaan met bestuur en management van de bij het VKI aangesloten zorginstellingen.  Deze eerste aflevering is Jan Kremer de gast. Kremer is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland en hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboud UMC

@ Van Kleef Instituut
Meer info

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl