In de komende maanden:


27
Okt

Nieuwlichterij

Bottom-up’ politiewerk ontwikkelen en vernieuwen wordt volop beleden, maar is verre van vanzelfsprekend. Hoe kan dat beter? Sophie Albers en Albert-Jan Kruiter schreven een essay, 'Doen wat goed is', waarin zij de positie van praktische wijsheid in publieke organisaties onderzoeken en uitleggen hoe die positie versterkt kan worden. Ik begeleid het (online) gesprek, mogelijk online, over de betekenis van het essay voor de politieorganisatie. 

@ Politieacademie
Meer info
30
Okt

Het grote kwaliteitscongres

Kwaliteit is het permanente thema van iedere organisatie. Wat is het en hoe ontwikkelen en borgen we het, zijn de vaste vragen. Dit jaarcongres geeft inzicht in de actuele stand van zaken van denken en doen. Met bijdragen van onder meer René ten Bos en Katja Staartjes. (Update: vanwege de corona maatregelen afgelast)

@ managementimpact
Meer info
5
Nov

Praktijkdag

Gevarieerd online congres over onder meer dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in tijden van Covid-19, praktijkleren , publiek-private samenwerking , toeleiding naar werk van mensen psychische kwetsbaarheid en gegevensuitwisseling.

@ Programmaraad regionale arbeidsmarkt
Meer info
10
Nov

Transitie thuiszorg

Thuis- en verpleegzorgorganisatie Laurens wil de kwaliteit van haar thuiszorg verbeteren. Wijkverpleegkundigen zijn daar essentieel in. In een dag lang goed (online) gesprek worden rol, positie en mogelijkheden van de wijkverpleegkundige verkend. 

@ Van Kleef Instituut
12
Nov

JB Lorenz

Inzicht in de nieuwste inzichten in de financiering en governance van de eerste lijn en de organisatie van zorg. Originele denkers en inhoudelijke experts verkennen samen met de deelnemers welke mogelijkheden er zijn de positie van de eerstelijnsgezondheidszorg verder te versterken en hoe we in samenwerking met partijen in zorg en sociaal domein tot een stevig fundament kunnen komen voor een gezonde en vitale samenleving (vanwege de corona maatregelen verschoven naar juni 2021)

@ Oosterbeek
Meer info
16
Nov

De factor stress

Ter gelegenheid van het jubileum van Registerplein biedt de beroepsorganisatie drie perspectieven op stress aan haar leden aan. Ik voer gesprekken met Nadja Jungmann, Alie Weerman en Niels van Santen die vervolgens als webcasts online worden gezet.

@ Registerplein
17
Nov

Nieuwlichterij

Antropoloog Sinan Cankaya schreef 'Mijn ontelbare identiteiten'. Hij leverde daarmee een waardevolle, want genuanceerde bijdrage aan het soms zo verhitte debat over identiteit, racisme en diversiteit. 17 november gaan politieleiders met hem over zijn boek en deze thema's op lokatie in gesprek. Op 18 november wordt het gesprek online gevoerd. 

@ politieacademie
4
Dec

Vaccineren bij kinderen en zwangeren: zin en onzin

Vaccineren is een heet onderwerp. Zin en onzin ervan leiden tot politieke, maatschappelijke en medisch-inhoudelijke discussies. Wetenschappelijke overtuiging botste met publiek wantrouwen. Op dit hybride congres zoeken professionals onderling afstemming en consensus en delen wetenschappers hun inzichten. 

@ Scem
Meer info
8
Dec

Wijkteams

Integraal werken is het toverwoord. Maar tussen droom en daad liggen wetten in de weg. En praktische bezwaren. En hardnekkige, oude patronen. Ze liggen allemaal op tafel op dit congres 

@ BSL
Meer info
16
Dec

National Health Tender day

Inkoop, bekostiging, tarieven. Het zijn de woorden die passen bij de harde werkelijkheid van het sociaal domein. Mooie woorden als integraal en maatwerk zijn een, het daadwerkelijk financieel en juridisch organiseren is twee. Op dit congres de stand van zaken en goede praktijken. 

@ BSL
Meer info
21
Apr

Dilemma's in de wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. De Wzd vervangt sinds 1 januari jl. de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Op het congres Dilemma's in de Wet zorg en dwang (Wzd) delen experts en bestuurders hun ervaringen nu de Wzd een half jaar van kracht is.

@ BSL
Meer info
18
Mei

Zorgmijders

Vierde editie van het congres over de meest uitdagende doelgroep voor professionals werkzaam in zorg en welzijn.  Met bijdragen van onder meer de hoogleraren Niels Mulder, Philippe Delespaul en Marian Verkerk

@ BSL
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

23
Okt

Politiewerk en Rechtsstaat

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie komen met regelmaat bijeen om van gedachten te wisselen over fundamentele thema's in hun werk (dit keer online). De vraag naar de verhouding tussen politiewerk en rechtsstaat is er daar zeker één van. Filosoof Maxim Februari denkt mee. 

@ politieacademie
13
Okt

Oog op de toekomst

Een aantal 'high potentials' van de Nederlandse politie worden in 2020 en 20121 door de School voor Politieleiderschap verder gevoed in hun ontwikkeling. 13 oktober begeleid ik een gesprek met hen en de lectoren Annika Smit en Otto Adang  over veiligheid en weerbaarheid 

@ politieacademie
12
Okt

Teamdag politieleiderschap

De mensen van het team leiderschap van de politieacademie steken eens per half jaar de hoofden bij elkaar om hun onderwijsaanbod op een specifiek thema tegen het licht te houden. Dit keer is 'diversiteit' onderwerp van gesprek. 

@ politieacademie
7
Okt

Armoede en schulden: preventief werken

Een goede aanpak van armoede en schulden blijkt andere sociale problemen te voorkomen. Dit congres geeft grip op de laatste ontwikkelingen en ideeën, onder meer over big data, en geeft de vloer aan sprekers zoals Esther Mirjam Sent en Nadja Jungmann. 

@ BSL
Meer info
1
Okt

De kracht van de mbo sociaal werker

Het afgelopen deccennium zijn de eisen aan de sociaal werker hoger geworden. De sociaal werker met een mbo opleiding lijkt het kind van de rekening. Maar is dat wel terecht? En hoe kan de positie van de MBO sociaal werker beter beschermd worden?

@ FCB
30
Sep

Sociaal domein en eerste lijn

Het bewustzijn dat sociaal domein en eerste lijn er goed aan doen hechter samen te werken, groeit.  Onder meer in Velp. Professionals uit beide wereld en gemeente-ambtenaren steken de hoofden bij elkaar om de onderlinge afstemming te verbeteren. 

@ Velp
23
Sep

Frisse Blikken

Frisse Blikken is een serie gesprekken voor leidinggevenden van thuis- en verpleeghuiszorgorganisaties in de regio Rotterdam. 23 september delen Sophie Albers en Albert-Jan Kruiter de inzichten uit hun boek 'Doen wat goed is. Praktische wijsheid in het publieke domein.' 

@ Van Kleef Instituut
Meer info
10
Sep

Jaarcongres eenzaamheid

Inzicht in eenzaamheid neemt snel toe. Wat het wel en niet is, hoe je mensen die eenzaam zijn kunt helpen, waarom eenzaamheid je ziek kan kan maken. Op dit congres delen onder meer Manu Keirse, Anja Machielse en Erik Scherder hun laatste inzichten. 

@ BSL
Meer info
2
Sep

Mensen met verward gedrag in de wijk

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag blijft stijgen. Dit congres focust op de noodzakelijke samenwerking tussen professionals, familie, omwonenden maar ook de mensen zelf die eens verward waren. Met bijdragen van Philippe Delespaul, Floortje Scheepers en Andries Baart 

@ BSL
Meer info
26
Aug

Dag van de Sociaal Werker

Sociaal werk is een essentiële bouwsteen van de nieuwe gezondheidszorg en onder een samenleving die ontspannen met elkaar omgaat. Dit congres voor sociaal werkers gaat onder meer over zorgmijders, stress-sensitief werken en professionele besluitvorming met meerdere partijen. 

@ BSL
Meer info

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl