In de komende maanden:


20
Jun

Wel of geen concentratie van kindergeneeskunde

De Nederlandse Vereniging van Kinderartsen heeft op haar komende jaarcongres ook haar Algemene Ledenvergadering. Belangrijk onderwerp van gesprek is de vraag of kindergeneeskunde, zowel op het gebied van hoog complexe als op het gebied van perifere zorg, meer geconcentreerd moet worden.  

@ NVK
25
Jun

Mensen met verward gedrag

Het vierde Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan, in samenwerking met ketenpartners. Je krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en handvatten voor een effectieve aanpak. Met onder meer Philippe Delespaul en Bauke Koekkoek. 

@ BSL
Meer info
27
Jun

Strategiesessie #1

De programmaraad van het Van Kleef Instituut, bestaande uit vertegenwoordigers van de zeven zorgorganisaties die van Kleef financieren, buigen zich over het aanbod van Van Kleef over 2019. Waar hebben verzorgenden, wijkverpleegkundigen en hun management dan behoefte aan?

@ Van Kleef Instituut
5
Jul

Strategiesessie #2

De bestuurders van de zeven zorgorganisaties die kennisinstituut Van Kleef financieren, buigen zich over de uitkomsten van de programmaraad een week eerder. Idealiter worden vervolgens de kernpunten van het programma van Van Kleef in 2019 vastgesteld. 

@ Van Kleef Instituut
18
Sep

Frisse Blikken!

Ik ontwikkelde samen met het Van Kleef Instituut een programma-concept waarin vernieuwers van de Nederlandse gezondheidszorg in gesprek gaan met bestuur en management van de bij het VKI aangesloten zorginstellingen.  Deze eerste aflevering is Jan Kremer de gast. Kremer is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland en hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboud UMC

@ Van Kleef Instituut
Meer info
19
Sep

Grootstedelijke perinatale gezondheid

Veertien procent van de Nederlandse kinderen kent een valse start door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht.  Oorzaken kunnen gerelateerd zijn aan armoede, roken, slechte voeding of mishandeling. Een samenhangende aanpak die goede zorg combineert met aandacht voor achterliggende problematiek is nodig. Dit congres helpt daarbij. 

@ SCEM
Meer info
24
Sep

Beleidsdag sociaal domein

Financiële tekorten, een transformatie die stagneert. De inzet was anders te gaan werken, maar het sociaal domein lijkt in een kramp te zitten. Welke beweging moet er gemaakt worden? En welk beleid past daarbij? Hoe zetten we meer in op preventie, op zo vroeg mogelijk adequaat ondersteunen, op tijdig signaleren? Met medewerking van onder meer Marcel Boogers, Gert Schout en Menno de Bree. 

@ BSL
Meer info
27
Sep

Ouderen op de spoed: zo doe je het goed

De patiënt op de spoedeisende hulp is steeds vaker een oudere. En deze oudere brengt, behalve de acute aandoening, vaak een complexe onderliggende gezondheidstoestand met zich mee. De kunst is te weten: waar ligt de grens? Welke kennis en vaardigheden moet ik wel hebben en welke niet? Wat moet nu op de spoed gebeuren en wat kan beter op de afdeling, de poli of in het verzorgingshuis gebeuren? Wanneer is helemaal niet behandelen de beste keuze? 27 september worden deze vragen behandeld 

@ SCEM
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

13
Jun

Sectortop GGZ

ING stelt 13 juni de vraag naar 'procesoptimalisatie' in de ggz. Hoe kunnen meer cliënten behandeld worden tegen lagere kosten. Focus ligt deze middag met name op de mogelijkheden die digitalisering de geestelijke gezondheidszorg wellicht bieden. Zijn online behandelingen een schaalbaar, realistisch perspectief?

@ ING
12
Jun

Institutioneel crisis management #3

Afgelopen najaar verscheen het rapport ‘Institutioneel crisis management’ van de hoogleraren Arjen Boin en Stavros Zouridis. Onderwerp van het onderzoek, geschreven in opdracht van de eenheidsleiding Den Haag, is de dood van Mitch Henriquez na zijn aanhouding door vijf politieagenten en de grote maatschappelijke turbulentie die daardoor ontstond. 12 juni is de derde van drie 'politie' gesprekken over dat rapport. 

@ Politieacademie
7
Jun

Grote woorden in de gezondheidszorg: Acceptatie

Acceptatie is een ’groot’ woord in de gezondheidszorg. Zorgprofessionals, in welk domein dan ook, gebruiken de term veelvuldig. Soms dirigerend, ’u heeft hiermee te leren omgaan’, soms berustend, ’ik kan niets meer voor u betekenen’. Maar wat is acceptatie eigenlijk? Wat vraagt het van mensen? In hoeverre staat het op gespannen voet met herstel? Wat kan je er als degene die naast de mens met de beperking staat in betekenen?

@ SCEM
Meer info
29
Mei

Institutioneel crisis management #2

Afgelopen najaar verscheen het rapport ‘Institutioneel crisis management’ van de hoogleraren Arjen Boin en Stavros Zouridis. Onderwerp van het onderzoek, geschreven in opdracht van de eenheidsleiding Den Haag, is de dood van Mitch Henriquez na zijn aanhouding door vijf politieagenten en de grote maatschappelijke turbulentie die daardoor ontstond. 29 mei is de tweede van drie 'politie' gesprekken over dat rapport. 

@ politieacademie
28
Mei

Eenzaamheid

Dag met perspectief en handvaten op een modern probleem: eenzaamheid. Deels voortvloeiend uit beleid, deels uit de tragiek van het menselijk leven. Bijdragen van onder meer Eric Schoenmakers, Jeannette Rijks en Patrick van Veen. 

@ BSL
Meer info
23
Mei

Wet Zorg en Dwang

Discussie onder de leden van Verenso, vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, over de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Waar liggen mogelijkheden, welke lastige vragen gaan in de praktijk de kop opsteken. Gesprek is onderdeel van de ALV van Verenso die middag. 

@ Verenso
21
Mei

Nieuwlichterij

Boekbespreking over 'waarom mensen radicaliseren' van hoogleraar Kees van den Bos. Deelnemende leidinggevenden bij de politie lezen het werk van Van den Bos en gaan vervolgens met hem daarover in gesprek

@ politieacademie
8
Mei

In gesprek met Benjamin Tucker

De top van de Nederlandse politie gaat in gesprek met Benjamin Tucker, de een na hoogste politiebaas van de NYPD. Onderwerpen van gesprek: de aanpak van terrorisme, community policing en diversiteit. 

@ politieacademie
7
Mei

Zorgmijders: onbehandelbaar, uitbehandeld?

Congres over het meest uitdagende probleem in het sociaal domein: zorgmijders. Hoe deze mensen te bereiken en op een bij hen passende manier te ondersteunen? Bijdragen van onder meer Niels Mulder, Judith Wolf, Hans van Eeken en Evert van Leeuwen

@ BSL
Meer info
18
Apr

Ouderenpact in Nijmegen

Sociaal werk organisatie Sterker en debatpodium LUX entameren het gesprek over thuiswonende ouderen in Nijmegen. Hoe wordt eenzaamheid voorkomen? En hoe wordt het verlicht als er toch sprake van is. 

@ LUX
11
Apr

Armoede en schulden doorgrond

Vijfde editie van het BSL congres over schulden en armoede zoomt onder meer in op de armoedeverschillen tussen arme en rijke mensen en op de financiële stress bij mensen met een verstandelijke beperking. Met onder meer Roeland van Geuns, Nadja Jungmann en Xavier Moonen

@ BSL
Meer info
9
Apr

Vrijwilligers centraal

De jaarlijkse klantendag van Adsysco, erkend software-partner van het sociaal domein, staat dit keer in het teken van vrijwilligers. Hoe vind je ze, hoe houd je ze, hoe ontwikkel je ze, hoe ga je om met de lastige vragen die gaan spelen als je organisatie meer met vrijwilligers gaat werken?

@ Adsysco
Meer info
5
Apr

Kick off SKILZ

Startbijeenkomst van nieuw kenniscentrum dat professionals gaat helpen bij lastige vraagstukken in de langdurige zorg. 

@ V&VN
3
Apr

Institutioneel crisis management #1

Afgelopen najaar verscheen het rapport ‘Institutioneel crisis management’ van de hoogleraren Arjen Boin en Stavros Zouridis. Onderwerp van het onderzoek, geschreven in opdracht van de eenheidsleiding Den Haag, is de dood van Mitch Henriquez na zijn aanhouding door vijf politieagenten en de grote maatschappelijke turbulentie die daardoor ontstond. 3 april is de eerste van drie 'politie' gesprekken over dat rapport. 

@ Politieacademie
29
Maa

Puur pedagogiek

Centrale thema: Verbinding. Tussen kinderen en ouders of andere opvoeders. Tussen verschillende professionals die een kind of een gezin ondersteunen om (weer) gewoon te functioneren. Verbinding tussen domeinen waar wet- en regelgeving schotten plaatst. Tussen wetenschap en praktijk. Thema deed mij denken aan quote van beroemde basketbal-coach: 'holding the ball is not difficult, passing the ball is.' 

@ NVO
Meer info
28
Maa

Wetenschapsavond

Dit jaar in het teken van het spanningsveld tussen wetenschap en zorgkwaliteit. Onder meer met bijdrage van hoogleraar en RvS lid Jan Kremer. Deze avond wordt ook de winnaar van Jozef prijs voor de beste wetenschappelijke prestatie in het DZ bekend gemaakt. 

@ Deventer Ziekenhuis
20
Maa

Dag van de Zorginkoop

Steeds meer zorgpartijen richten zich op vormen van waardegerichte zorginkoop. Maar is waardegerichte zorginkoop echt de sleutel tot een betere en toekomstbestendige gezondheidszorg? En welke methoden van inkoop helpen daadwerkelijk de waarde en kosteneffectiviteit van zorg verbeteren

@ BSL
Meer info

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl