In de komende maanden:


31
Aug

Podcast Marnix Eysink Smeets

Samen met collega Sophie van Berkesteijn maak ik voor tactisch en strategisch leidinggevenden bij de politie de podcast 'Radiostilte'. In iedere aflevering wordt een woord uitgebeend dat relevant is voor politiewerk en leiding geven aan politiewerk. Dit keer bespreken we met Marnix Eysink Smeet, lector 'publiek vertrouwen in veiligheid', het woord 'onrust'. 

@ School voor Politieleiderschap
1
Sep

Podcast met Lex Staal

Voor De Eerstelijns maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. 1 september spreek ik met Lex Staal, voorzitter van Sociaal Werk Nederland, over de ontluikende liefde tussen sociaal domein en eerste lijn. 

@ De Eerstelijns
8
Sep

Werken aan interactie

Derde van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
14
Sep

Mensen met onbegrepen gedrag

Rond wat in het begin 'verwarde personen' heette en inmiddels 'mensen met onbegrepen gedrag' is sinds 2014 een hoop beleidsdrukte. Tegelijkertijd is het aantal meldingen van mensen met onbegrepen gedrag blijven stijgen. 'Onbegrepen gedrag' wordt vaak gekoppeld aan 'GGZ', maar dit congres laat zien dat er ook andere 'bronnen' zijn en bespreekt wat daar te doen is. 

@ BSL
Meer info
20
Sep

Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein

De opkomst van ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen is een belangrijke vernieuwing in het sociaal domein afgelopen decennium. Over de waarde ervan is iedereen het eens, verdere ontwikkeling van dit vak wordt nu ter hand genomen. Onder meer op dit congres. 

@ BSL
Meer info
26
Sep

podcast met Karen van Oudenhoven

Samen met collega Sophie van Berkesteijn maak ik voor tactisch en strategisch leidinggevenden bij de politie de podcast 'Radiostilte'. In iedere aflevering wordt een woord uitgebeend dat relevant is voor politiewerk en leiding geven aan politiewerk. Dit keer bespreken we met Karen van Oudenhoven, hoogleraar 'interculturele competentie' en binnenkort directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het woord 'inclusie'. 

@ School voor Politieleiderschap
27
Sep

Preventiealliantie

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 worden vier kennissessies voor gemeenten georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. Dit keer gaat het onder meer over vrouwen die dakloos raken. 

@ Impuls
Meer info
30
Sep

Hoofden Operatiƫn Politie

De School voor Politieleiderschap 'rekt en strekt' twee keer per jaar de hoofden operatiën van de Nederlandse politie. In een bijdrage bespreken we een maatschappelijk fenomeen dat het politiewerk raakt en de leiderschapsvragen die het oproept. 

@ School voor Politieleiderschap
11
Okt

Ondermijning

Ondermijning door georganiseerde criminaliteit is ook een sociaal probleem. Juist psychosociaal kwetsbare mensen zijn gevoelig voor de roep van criminaliteit. Bestaansonzekerheid is ook een risicofactor. Sprekers als Pieter Tops, Jan Dirk de Jong en Marco Pastors gaan in op de rol die het sociaal domein in de aanpak van ondermijning kan spelen. 

@ BSL
Meer info
12
Okt

Kansrijke Start

In de eerste duizend dagen, van zwangerschap tot en met tweede levensjaar, is samenwerking tussen professionals uit verschillende werkvelden essentieel wanneer ouder(s) en kind om wat voor reden extra kwetsbaar zijn. Dit congres reikt ideeën en inzichten over die samenwerking aan. 

@ CPZ
Meer info
18
Okt

Frisse Blikken

Hoe meer beleid, hoe meer risico op een 'mensonwaardig bestaan'? Organisatiebeleid en zorgpraktijk botsen nogal eens, maar kunnen ook niet zonder elkaar. Willemijn van der Zwaard en Sophie Albers onderzochten ieder op eigen wijzse deze relatie. Wat is beleid dat past bij goed professioneel werk? Wat kenmerkt 'passende professionele ruimte'?

@ Van Kleef Instituut
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

8
Jul

Podcast met Jos de Blok

Voor De Eerstelijns en Sociaal Domein maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. Met Jos de Blok bespreek ik zijn ideeën over een betere werkverdeling tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen.

@ De Eerstelijns
28
Jun

Missie en kernwaarden

VVT organisatie Activite heeft een recent aangetreden Raad van Bestuur. Missie en kernwaarden worden door hen samen met de mangementraad tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast. 

@ Activite
24
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2023. Ik begeleid 16 en 24 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut
16
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2023. Ik begeleid 16 en 24 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut
13
Jun

Kansrijke start

Het programma 'Kansrijke start' richt zich op het ondersteunen van psychosociaal kwetsbare zwangeren en prille moeders. Dit jaarlijkse congres van het ministerie van VWS belicht de ontwikkeling van het programma. Dit jaar ligt de focus op het belang van informele netwerken.  Onder meer met staatssecretaris Maarten van Ooijen en luister-expert Corine Janssen. 

@ VWS
9
Jun

Debat ALV

Op het jaarlijkse, driedaagse NVK congres discussiëren de leden een deel van dag 2 over de richting van de kindergeneeskunde. 

@ NVK
7
Jun

Intergenerationele overdracht

'Heeft u in de familie ...?' is bij somatische problematiek is een gebruikelijke en belangrijke vraag om intergenerationele indicatoren op te sporen. Bij psychische of psychosociale problemen is dat niet vanzelfsprekend. Terwijl juist intergenerationele overdracht zorgt voor hardnekkige sociale problematiek. Dit congres wil bijdragen aan het doorbreken daarvan. 

@ BSL
Meer info
2
Jun

50 jaar richtinggevend

Jublileumcongres van de vereniging van de specialisten ouderengeneeskunde. Op het plenaire podium delen sprekers als Jos Schols, Debby Gerritsen en Rudi Westendorp hun ideeën over de toekomst van de ouderenzorg en de rol van de specialist ouderengeneeskunde daarin. 

@ Verenso
Meer info
25
Mei

Wijkteams in het sociaal domein

Wijkteams waren eens bedoeld als de sleutel van de transformatie. Hun werk zou leiden tot een ander, betere inrichting van de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Wat is de stand van zaken? Welke goede praktijken zijn ontstaan? Waar kan het beter en hoe?

@ BSL
Meer info
19
Mei

Bijeenkomsten ontwerpen: de basis

Bijeenkomsten vragen een goede voorbereiding. Dat verdienen ze vanwege het belang van het onderwerp dat besproken wordt, de tijd die er vooraf door de organisatie wordt in gestoken, de kosten van de bijeenkomst, de tijd die alle deelnemers er op de dag zelf in stoppen. Maar elke dag wordt op verschillende plekken in Nederland het wiel opnieuw uitgevonden, worden dezelfde fouten gemaakt in het ontwikkelen van een bijeenkomst. Dat is niet nodig. Samen met Jan-Jaap in der Maur, dagvoorzitter.nl, ontwikkelde ik deze online training. 

@ dagvoorzitter.nl
Meer info
17
Mei

Dilemma's in de Wet Zorg en Dwang

De WZD is sinds januari 2020 van kracht. De nieuwe wet roept natuurlijk vragen op in de prakijk. In dit congres wordt het licht gezet op de lastige vragen en de nieuwe jurisprudentie. 

@ BSL
Meer info

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl