In de komende maanden:


19
Apr

Denkwerk: De neutrale politie

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie laten zich door de School voor Politieleiderschap een keer in de zoveel tijd 'oprekken'. Dit keer over een in deze tijd van demonstraties, actueel kenmerk van het politiewerk: 'neutraliteit'. 

@ School voor Politieleiderschap
26
Apr

Podcast: Leren onder druk

De politie wil een lerende organisatie zijn. Dat is in de praktijk van alledag geen vanzelfsprekendheid. Samen met anderen maak ik een korte serie podcasts over wat leren is, leren in teams en leren onder druk. Dit keer een gesprek met team-deskundige Karin Derksen. 

@ School voor Politieleiderschap
7
Mei

Podcast: Radiostilte

Samen met collega Sophie van Berkesteijn maak ik de podcast 'Radiostilte'. Doelgroep zijn leidinggevenden bij de Nederlandse politie. Dit keer spreken we met Naomi Ellemers, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie en een van de auteurs van het rapport van het rapport 'Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan'. We interviewen haar over de woorden 'grensoverschrijdend gedrag' 

@ School voor Politieleiderschap
15
Mei

Nieuwlichterij met Marc Schuilenburg

In het SPL boekenprogramma 'Nieuwlichterij' bespreek ik met leidinggevenden bij de politie en de auteur een recent, relevant boek voor politiewerk. Dit keer is hoogleraar Marc Schuilenburg te gast. Hij schreef 'Making surveillance public'

@ School voor Politieleiderschap
22
Mei

Onbegrepen gedrag

Het aantal mensen dat door de politie als 'verward' geregistreerd wordt, neemt sinds tien jaar ieder jaar toe. Inmiddels zijn er bijna 150 000 meldingen per jaar. Ze zijn slechts de top van een ijsberg van mensen die zich maar moeilijk tot zorg laten leiden of, wellicht beter, 'zorgvuldig zorg zoeken'. Dit congres zet het licht op deze groep. 

@ BSL
Meer info
24
Mei

SPL Actueel: politiewerk tijdens oud en nieuw

Afgelopen jaarwisseling kreeg de politie in verschillende gemeenten te maken met grof geweld. Het riep binnen en buiten de politie discussie op over de veiligheid van het politiewerk: mag van politiemensen verwacht worden dat ze zich in dit soort risicovolle omstandigheden begeven? En welke rol ligt er voor leidinggevenden? SPL Actueel met onder meer politiechef Karin Krukkert

@ School voor Politieleiderschap
30
Mei

Congres: Regels en Ruimte

Wellicht de moeder aller vraagstukken in het publieke domein: de spanning tussen regels en ruimte. Regels staan in een negatief daglicht, ruimte willen we allemaal en tegelijkertijd vragen we voortdurend om regels om de ruimte te beperken. 'Regels en ruimte' biedt verschillende perspectieven op de balans tussen beiden. 

@ Verhaal met Impact
Meer info
6
Jun

Tweedaagse 'Werken aan interactie'

Vijfde en laatste van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt intensief gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

18
Apr

Podcast De toekomst van de eerste lijn

Voor De Eerstelijns maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. Dit keer spreek ik met Patrick Banis, directeur van CAOP, over de mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit in die eerste lijn te vergroten. 

@ De Eerstelijns
15
Apr

Podcast: Leren onder druk

Politie wil een lerende organisatie zijn. Dat is in de praktijk van alledag geen vanzelfsprekendheid. Samen met anderen maak ik een korte serie podcasts over wat leren is, leren in teams en leren onder druk. Dit keer een gesprek met hoogleraar Harold Bekkering

@ School voor Politieleiderschap
11
Apr

Afscheid Greet Bouman

Greet Bouman was tien jaar bestuurder van Stimenz, een welzijnsorganisatie in Apeldoorn en omgeving. Ik interview haar ter gelegenheid van haar afscheid met hulp van drie 'insprekers' en een vleugje zomergasten. 

@ Stimenz
10
Apr

Congres: Eenzaamheid en perspectief

Eenzaamheid kent vele gezichten. Het idee er niet meer bij te horen, niet meer gezien te worden, is pijnlijk, soms zelfs ziekmakend. Wat maakt dat mensen in eenzaamheid 'verdwijnen', wat is daaraan te doen? Met Dick Boonman, Hanan Nhass, Manu Keirse en Pieter Barnhoorn. 

@ BSL
29
Maa

Artikel Pieter Hilhorst

Voor De Eerstelijns interview ik onderzoeker en publicist Pieter Hilhorst. Hij bekeek het samenspel tussen medisch en sociaal domein en benoemt een aantal verbeterpunten met ideeën daarvoor. 

@ De Eerstelijns
28
Maa

Politie voor iedereen?

Het gesprek over een inclusieve politie is uitdagend. De politie wil een politie 'voor iedereen' zijn, maar dat gaat niet vanzelf. Lector Jan Nap schreef het essay 'De sterke arm is een mens. Over het verlangen naar tederheid' waarin hij zijn ideeën en indrukken over de praktijk van een politie voor iedereen deelt. Het essay is onderwerp van gesprek met een geselecteerd gezelschap van leidinggevenden bij de politie 

@ School voor Politieleiderschap
27
Maa

Missie- en strategiesessie

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verlegt haar koers. Wat is de journalistieke missie van de redactie? Welke rol wil zij spelen in de ontwikkeling van de medische wetenschap en de gezondheidszorg? 

@ NTvG
22
Maa

Expertbijeenkomst: Het verpleeghuis van de toekomst

In Nieuwegein wordt gewerkt in het verpleeghuis van de toekomst. Technologische en sociale innovatie gaan er hand in hand. Professionals die daar werken geven aan de bestuurders van de bij het VKI aangesloten organisatie inzicht in wat zij doen en hoe ze dat doen. 

@ Van Kleef Instituut
11
Maa

Online 'Masterclass Preventiealliantie'

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2024 worden vier online kennissessies voor gemeenten georganiseerd om deskundigheid over specifieke thema's rondom het voorkomen van dak- en thuisloosheid te delen en te bespreken

@ Impuls
6
Maa

Congres 'Samenwerken met de mantelzorger'

Nederland telt meer dan vijf miljoen mantelzorgers. Ze zijn een onmisbare pijler van de Nederlandse gezondheidszorg. Het samenspel tussen mantelzorgers en professionals kan echter beter, om over de weerbarstigheid van het zorgsysteem voor de mantelzorger die daar de weg in moet vinden, maar niet te spreken. Dit congres geeft meer inzicht in deze thematiek en zo meer houvast in wat wel en niet te doen. 

@ BSL
Meer info
1
Maa

Artikel Poortwachtersfunctie

Voor De Eerstelijns werk ik aan een artikel over de poortwachtersfunctie van de huisarts. Die huisarts heeft het druk. Kan de wijkverpleegkundige en of fysiotherapeut een deel van het al dan niet toe laten tot de tweedelijnszorg overnemen?

@ De Eerstelijns
27
Feb

Kwaliteitsmanagement

Raad van bestuur, management en kwaliteitsadviseurs van de ZZG zorgroep bespreken de werking van hun kwaliteitsmanagementsysteem en mogelijke verbeteringen. Ik begeleid het gesprek. 

@ ZZG
26
Feb

Artikel Jante Schmidt

Wat betekent 'menselijke waardigheid' voor mensen in kwetsbare situaties? Jante Schmidt promoveerde op deze vraag en introduceert in haar werk 'de waardigheidscirkel', een instrument dat kan helpen om in de dagelijkse praktijk menselijke waardigheid concreet te maken 

@ De Eerstelijns
22
Feb

Interview Charles Agyemang

Voor het NTvG interview ik Charles Agyemang, hoogleraar 'migratie, etniciteit en gezondheid' aan het AMC en de Uva. Tipje van de sluier: "Veel mensen met een migratieachtergrond voelen zich niet thuis in de gezondheidszorg. Dat begint al bij de huisarts. Ze weten bij voorbaat dat ze een taalprobleem hebben. En als ze binnen lopen in de praktijk of in een ziekenhuis, dan zien ze geen enkele professional die op hen lijkt.". Deadline voor het artikel is 2202, artikel verschijnt in het maart- of aprilnummer. 

@ NTvG
15
Feb

Essay 'Voor elkaar zorgen'

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners heeft mij gevraagd een essay te schrijven over de rol die burgers zelf en met elkaar kunnen spelen in het opvangen van de dreigende val van de verzorgingsstaat. Het essay ontwikkel ik in de maanden december en januari en rond ik 15 februari af. 

@ LSA
8
Feb

Congres 'Verslaving in het sociaal domein'

Verslaving is een 'rijk' probleem. Waar mensen verslaafd aan kunnen raken is zeer divers, maar dat geldt ook voor de redenen waarom mensen verslaafd en er zo moeilijk van af komen. Op dit congres delen onder meer Arnt Schellekens en Chris Loth hun ideeën. 

@ BSL
Meer info
6
Feb

Congres 'kwetsbare jongens'

Veel jongens, middelbare school en net wat ouder, hebben het lastig. Sociale media, peer pressure, prestatiedruk, beschikbare middelen, het is voor sommige een giftige combinatie. Wanneer zijn jongens 'echt' kwetsbaar, waardoor komt dat, welke signalen zijn er dan en wat kan wie er aan doen? Logische vragen, de antwoorden zijn wat minder makkelijk te geven. Op deze bijeenkomst wordt wel een relevante en goed onderbouwde poging daartoe gedaan 

@ SCEM
Meer info
30
Jan

Nieuwlichterij

Nieuwlichterij is het boekenprogramma van de School voor Politieleiderschap. Deelnemende leidinggevenden bespreken met de auteur haar of zijn boek en de betekenis daarvan voor het politiewerk. Dit keer is hoogleraar Kees van den Bos, sociaal psycholoog en auteur van 'Elkaar eerlijk behandelen'

@ School voor Politieleiderschap
Meer info
23
Jan

Social Health Games

De afdeling geriatrie van het Radboud UMC doet onderzoek naar online interventies voor ouderen die met eenzaamheid kampen. Deze middag worden de uitkomsten van het onderzoek besproken en bediscussieerd met ouderen en professioneel betrokkenen. 

@ Radboud UMC

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter, interviewer of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl