In de komende maanden:


24
Sep

Beleidsdag sociaal domein

Financiële tekorten, een transformatie die stagneert. De inzet was anders te gaan werken, maar het sociaal domein lijkt in een kramp te zitten. Welke beweging moet er gemaakt worden? En welk beleid past daarbij? Hoe zetten we meer in op preventie, op zo vroeg mogelijk adequaat ondersteunen, op tijdig signaleren? Congres met medewerking van onder meer Marcel Boogers, Gert Schout en Menno de Bree. 

@ BSL
25
Sep

Expertbijeenkomst geweldsgebruik

De politie werkt aan de kwaliteit van haar medewerkers op het gebied van geweldsgebruik. Onderdeel hiervan is te ontwikkelen beleid op het gebied van training en de invulling van die training. 

@ Nationale Politie
26
Sep

Krachtwerk

Kenniscafé in Utrecht over de ondersteuning van zeer kwetsbare mensen. Wat werkt, wat vraagt het van professionals, wat van beleidsmakers?

27
Sep

Ouderen op de spoed: zo doe je het goed

De patiënt op de spoedeisende hulp is steeds vaker een oudere. En deze oudere brengt, behalve de acute aandoening, vaak een complexe onderliggende gezondheidstoestand met zich mee. De kunst is te weten: waar ligt de grens? Welke kennis en vaardigheden moet ik wel hebben en welke niet? Wat moet nu op de spoed gebeuren en wat kan beter op de afdeling, de poli of in het verzorgingshuis gebeuren? Wanneer is helemaal niet behandelen de beste keuze? 27 september worden deze vragen behandeld 

@ SCEM
Meer info
30
Sep

Alcoholbeleid sportclubs

De gemeente Nijmegen werkt samen met de sportclubs in de stad aan een methode om de controle op alcoholgebruik door minderjarigen te verbeteren. 30 september wordt de aanpak precies besproken met de voorzitters van de verschillende clubs. 

@ Gemeente Nijmegen
2
Okt

Nieuwlichterij met Hans Boutellier

Voor het team politieleiderschap van de Politieacademie ontwikkel en begeleid ik boekbesprekingen met relevante auteurs. Dit keer belichten de deelnemers - tactisch en strategische leidinggevenden - samen met Hans Boutellier diens boek 'Het seculiere experiment. Hoe we van God los gingen samenleven.' 

@ Politieacademie
Meer info
18
Okt

De politie als zorgverlener

In Nederland woont een steeds groter wordende groep fragiele mensen zelfstandig. De moeite die deze mensen hebben om hun leven vorm te geven, is de bron van een groeiend beroep op politiemensen. Dit programma, dat ik ontwikkelde en begeleid, geeft inzicht in hoe leidinggevenden hun rol in relatie tot dit vraagstuk beter kunnen invullen. 

@ Politieacademie
Meer info
30
Okt

Armoede en schulden doorgrond

Experts als Nadja Jungmann, Judith Wolf en Witte Hoogendijk geven inzicht in wat geldzorgen doen met het functioneren van mensen. Stress-sensitief werken is een hulpmiddel om mensen die leven in armoede echt verder te helpen. Hoe? Het congres biedt hopelijk houvast. 

@ BSL
Meer info
12
Nov

Zorgmijders

Derde editie over een van de meest uitdagende kwesties in het sociaal domein: het bereiken en begeleiders van zorgmijders, of, zoals hoogleraar Niels Mulder ze op een eerder congres noemde, 'zorgvuldige zorgzoekers'. Wat beweegt de zorgmijder? Dit keer met onder meer Cor Hoffer en Witte Hoogendijk 

@ BSL
Meer info
26
Nov

Verslavingszorg in het sociaal domein

Verslaving komt steeds vaker voor en heeft veel gezichten. Het meest beeldbepalend zijn de mensen die door hun jarenlange middelengebruik kampen met multiproblematiek. Daarnaast is er een grote groep waarbij de verslavingsproblemen minder zichtbaar zijn. Wat kunnen sociaal werkers doen om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden?

@ BSL
Meer info
28
Nov

Najaarscongres Verenso

Twee keer per jaar confereren de specialisten ouderengeneeskunde over de ontwikkelingen in hun. Ik mag dit keer de dagvoorzitter zijn. 

@ SCEM
3
Dec

Opgroeien in een digitale wereld

In deze eeuw is de digitale wereld, in het bijzonder het online zijn, een nieuwe dimensie in de ontwikkeling van kinderen. Mobiele telefoon, Ipad en game console lijken al op de basisschool onmisbare onderdelen in hun levens, laat staan op de middelbare school. Professionals en onderzoekers hebben vragen over de impact van de hoeveelheid tijd en de kwaliteit ervan die kinderen online besteden.

Dit symposium biedt professionals werkzaam met kinderen en tieners de laatste stand van zaken in de kennis over het kind online. Waar zijn terechte zorgen over, wat is daaraan te doen, maar ook: welke kansen biedt het digitale leven?

@ SCEM
Meer info
10
Dec

Frisse blikken

Ik ontwikkelde samen met het Van Kleef Instituut een programma-concept waarin vernieuwers van de Nederlandse gezondheidszorg in gesprek gaan met bestuur en management van de bij het VKI aangesloten zorginstellingen.  Deze eerste aflevering is Niels Mulder te gast. Mulder is bijzonder hoogleraar OGGZ en praktiserend psychiater in een FAKT-team. Onderwerp van gesprek: de toename van mensen met verward gedrag in de alledaagse praktijk van verzorgenden en wijkverpleegkundigen. 

@ Van Kleef Instituut
11
Dec

Leren van de aanslag op 18 maart

De aanslag op het 24 oktober plein, 18 maart jongstleden in Utrecht, biedt de Nederlandse politie veel materiaal voor reflectie. Is door de grote diversiteit aan betrokkenen het goede gedaan? Waarom wel, waarom niet? Wat valt er te leren. De politie eenheid Midden-Nederland en de politeacademie faciliteren dit belangrijke gesprek. 

 

@ Ede

In de afgelopen drie maanden:

19
Sep

Grootstedelijke perinatale gezondheid

Veertien procent van de Nederlandse kinderen kent een valse start door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht.  Oorzaken kunnen gerelateerd zijn aan armoede, roken, slechte voeding of mishandeling. Een samenhangende aanpak die goede zorg combineert met aandacht voor achterliggende problematiek is nodig. Dit congres helpt daarbij. 

@ SCEM
Meer info
18
Sep

Frisse Blikken

Ik ontwikkelde samen met het Van Kleef Instituut een programma-concept waarin vernieuwers van de Nederlandse gezondheidszorg in gesprek gaan met bestuur en management van de bij het VKI aangesloten zorginstellingen.  Deze eerste aflevering is Jan Kremer de gast. Kremer is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland en hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboud UMC

@ Van Kleef Instituut
Meer info
1
Sep

24 uur van Nijmegen

Tweedaags festival in de schouwburg van Nijmegen met een palet van op hun gebied vooraanstaande Nijmegenaren die optredens verzorgen. Ik mag zondagmiddag een aantal mini-colleges begeleiden. Sprekers zijn voormalig generaal Peter van Uhm en de hoogleraren Esther-Mirjam Sent, Bré Breij en Bas Bloem. 

@ Keizer Karel Podia
Meer info
5
Jul

Strategiesessie #2

De bestuurders van de zeven zorgorganisaties die kennisinstituut Van Kleef financieren, buigen zich over de uitkomsten van de programmaraad een week eerder. Idealiter worden vervolgens de kernpunten van het programma van Van Kleef in 2019 vastgesteld. 

@ Van Kleef Instituut
27
Jun

Strategiesessie #1

De programmaraad van het Van Kleef Instituut, bestaande uit vertegenwoordigers van de zeven zorgorganisaties die van Kleef financieren, buigen zich over het aanbod van Van Kleef over 2019. Waar hebben verzorgenden, wijkverpleegkundigen en hun management dan behoefte aan?

@ Van Kleef Instituut
25
Jun

Mensen met verward gedrag

Het vierde Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan, in samenwerking met ketenpartners. Je krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en handvatten voor een effectieve aanpak. Met onder meer Philippe Delespaul en Bauke Koekkoek. 

@ BSL
Meer info

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl