In de komende maanden:


7
Dec

Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein

In het afgelopen decennium werd het belang van ervaringdeskundigheid in het sociaal domein onomstotelijk duidelijk. Het plek geven daaraan is echter minder vanzelfsprekend. Met onder meer Alie Weerman, Saskia Keuzekamp en Jan Bransen. 

@ BSL
Meer info
8
Dec

Nieuwlichterij met Kees Tillema

Sterk geïnspireerd door het werk van de wereldwijd spraakmakende wetenschapper, essayist en voormalig beursbehandelaar Nassim Taleb schreef Kees Tillema wat hij zelf 'een ongemakkelijk managementboek' noemt. 'Dit boek omarmt waar managers vaak aversie tegen hebben: wanorde, onvoorspelbaarheid, gedoe en instabiliteit'. Hoe kunnen leidinggevenden gebruik maken van het onverwachte, het ongeplande en de beweeglijkheid van alledag? Het boek is onderwerp van gesprek met hem en tactisch en strategisch leidinggevenden bij de politie.

@ School voor Politieleiderschap
19
Jan

Verbinden vs normeren

Leiding geven is balanceren tussen normeren en verbinden. Iedereen er bij houden en tegelijkertijd de toon zetten, mensen een norm voorhouden. Het spanningsveld is het thema van een serie webcasts gecombineerd met nagesprekken. 19 januari de tweede van de serie nagesprekken, dit keer met Shirine Moerkerken

@ School voor Politieleiderschap
20
Jan

Aansluiting tussen onderwijs en VVT

Gesprek tussen bestuurders in onderwijs en VVT sector over de te grote uitval van net afgestudeerden in de eerste jaren van het werk. Hoe kan de aansluiting verbeterd worden? 

@ Van Kleef Instituut
25
Jan

Topsprekers in het sociaal domein

Werken op basis van 'waarden' wordt voortdurend bepleit in het sociaal domein. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe sturen waarden professionals in de dagelijkse praktijk? Wat is de verhouding tussen individuele waarden en die van je organisatie? Reflecties van Marian Verkerk, Andries Baart, Marjan Slob en Eelke Blokker

@ BSL
Meer info
27
Jan

Morele ruimte en politiewerk

Opname van de derde aflevering van serie webcasts waar lector Jan Nap en ik de positie van de politie in de morele ruimte van Nederland verkennen. Vertrekpunt is het essay Politie! van Hans Boutellier waarin hij de kernfunctie van de politie anno 2021 definiteert. We spreken met Kathelijne Buitenweg, auteur van 'Datamacht en tegenkracht'

@ School voor Politieleiderschap
10
Feb

Verbinden versus normeren

Leiding geven is balanceren tussen normeren en verbinden. Iedereen er bij houden en tegelijkertijd de toon zetten, mensen een norm voorhouden. Het spanningsveld is het thema van een serie webcasts gecombineerd met nagesprekken. 10 februari de derde van die nagesprekken, dit keer met Martin Sitalising

@ School voor Politieleiderschap
31
Maa

Armoede en schulden

Financiele problemen veroorzaken schaamte. Hoezeer openheid ook bepleit wordt. Wat voedt die schaamte? Hoe bereik je mensen door de schaamte heen? Hoe geef je ze vertrouwen? Antwoorden onder meer van Roeland van Geuns, Sandra Doevendans en Aukje Nauta. 

@ BSL
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

3
Dec

Vaccineren bij kinderen en zwangeren

Vaccineren staat in het middelpunt van het publieke debat. Dit congres staat stil bij de relatie tussen de covid vaccinaties enerzijds en kinderen en zwangeren anderzijds, maar biedt ook ruimte aan ideeën en gesprek over andere ontwikkelingen op dit terrein bijvoorbeeld rondom het RVP. 

@ SCEM
Meer info
1
Dec

Armoede en Schulden

Bestaanszekerheid is de bodem voor een gezond en stabiel leven. Financiële stress is vaak de bron van sociale en psychische problematiek. Arjan Vliegenthart, Tamara Madern, Nadja Jungmann en anderen bespreken trends, nieuwe wetgeving en reiken professionals ideeën aan waarmee ze in hun praktijk verder kunnen 

@ BSL
Meer info
25
Nov

Preventiealliantie #5

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de vijfde aflevering. 

@ Impuls
19
Nov

Perspectieven op samenwerken

Zorgen voor jonge mensen met ernstige meervoudige beperking is uitdagend. Het samenspel tussen ouders, professionals en wetenschap is daarom essentieel, maar niet vanzelfsprekend. Welke dilemma's spelen er? Wat kan helpen? 

@ Academische werkplaats EMB
Meer info
12
Nov

Grenzen aan bewaken en beveiligen?

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie belichten regelmaat actuele ontwikkelingen in hun werk. 12 november gaat het over de toenemende behoefte aan persoonsbewaking en beveiliging en de druk dat legt op het politie-apparaat. Het gaat dan over capaciteit, maar ook over de geweldsdreiging en de betekenis daarvan voor politiemensen

@ School voor Politieleiderschap
9
Nov

Frisse Blikken

Kees Tillema schreef het boek 'Ontgroeven', sterk geinspireerd door het werk van de vermaarde dwarsdenker Nassim Taleb. Tillema noemt zijn boek zelf:  ‘een ongemakkelijk managementboek’ omdat het ‘wanorde, onvoorspelbaarheid, gedoe en instabiliteit’ omarmt, terwijl leidinggevenden juist het tegenovergestelde willen. Leidinggevenden van thuis- en verpleegzorgorganisaties in Rotterdam en omstreken gaan met hem in gesprek. 

@ Van Kleef Instituut
2
Nov

Zorgmijders

Mensen die zorg mijden zijn voor professionals die werken in het sociaal domein even interessant als uitdagend als ook zorgwekkend. Dit congres wil die professionals handvatten bieden in hun werk. Bijdragen komen onder meer van Andries Baart, Niels Mulder, Marian Verkerk en Toon Walravens. 

@ BSL
14
Okt

Samen WelZo sterk

Samenwerking tussen zorg en welzijn biedt in potentie betere ondersteuning aan kwetsbare mensen en een efficiëntere inzet van zorgprofessionals en financiële middelen. Deze werkconferentie probeert in Zuid Holland Noord die samenwerking verder vorm te geven. 

@ Transmuralis
13
Okt

Wijkteams in het sociaal domein

Bij de start van de decentralisaties werden de wijkteams als de sleutel tot betere ondersteuning van kwetsbare mensen gezien. De praktijk blijkt, zoals zo vaak, weerbarstig. Dit congres zet met sprekers als Albert Jan Kruiter, Sjef van der Klein en Peter de Visser het licht op het verder fijn slijpen van de sleutel. 

@ BSL
6
Okt

Politieleiderschap en georganiseerde criminaliteit

De aanpak van de georganiseerde criminalteit is een taai, veelzijdig vraagstuk. Leiding geven daaraan is dat ook. Samen met lector Jan Nap entameer en begeleid ik het gesprek hierover met strategisch leidinggevenden bij de Nederlandse politie. 

@ School voor Politieleiderschap
5
Okt

De toekomst van de eerste lijn

Voor de eerstelijns maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. In deze aflevering spreek ik met Leo Kliphuis, voormalig hoog geplaatst ambtenaar bij het ministerie van VWS en sindsdien onder meer bestuurders van enkele samenwerkingsverbanden van huisartsen. Thema: de personele krapte in die eerste lijn. 

@ De Eerste lijn
23
Sep

Sociale Verloskunde

Zwangerschap, geboorte en de eerste jaren van kinderen van moeders met psychische en/of sociale problematiek zijn cruciaal voor hun toekomst. Verloskunde en sociaal domein werken op steeds meer plekken samen om de ondersteuning van deze vrouwen en hun pasgeborenen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit congres, voorheen Grootstedelijke perinatale geboortezorg geheten, is de tweejaarlijkse vinger aan de pols van deze ontwikkeling die met het landelijke actieprogramma 'Kansrijke start' een stevige impuls heeft gekregen. Deze dag bieden we u the-state-of-the-art op het gebied van sociale verloskunde.

@ SCEM
Meer info
21
Sep

Eenzaamheid

Halfjaarlijks congres van Zorg+Welzijn over een 'modern' sociaal probleem: eenzaamheid. Bijdragen van onder meer Andries Baart over 'gestalten van eenzaamheid', Anja Machielse over 'zingeving, covid en eenzaamheid' en Manu Keirse over 'eenzaamheid, rouw en verdriet' 

@ BSL
Meer info
16
Sep

Mensen met verward gedrag

Een belangrijke sleutel in het goed begeleiden van mensen met aanleg voor verward gedrag is de samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Die is echter niet vanzelfsprekend. Dit congres belicht hoe het beter kan en toont praktijken waarin dat gebeurt. 

@ BSL
Meer info
14
Sep

Preventiealliantie #4

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de vierde aflevering. 

@ Impuls
Meer info
13
Sep

Radiostilte

Radiostilte is de podcast serie van de School voor Politieleiderschap. Samen met collega Sophie van Berkesteijn interview ik relevante denkers en auteurs over één woord en de betekenis daarvan voor politie en politieleiderschap. Dit keer spreken we Ybo Buruma, lid van de Hoge Raad, over het woord 'vertrouwen'. 

@ School voor Politieleiderschap

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl