In de komende maanden:


23
Sep

Frisse Blikken

Frisse Blikken is een serie gesprekken voor leidinggevenden van thuis- en verpleeghuiszorgorganisaties in de regio Rotterdam. 23 september delen Sophie Albers en Albert-Jan Kruiter de inzichten uit hun boek 'Doen wat goed is. Praktische wijsheid in het publieke domein.' 

@ Van Kleef Instituut
Meer info
29
Sep

Nieuwlichterij

Bottom-up’ politiewerk ontwikkelen en vernieuwen wordt volop beleden, maar is verre van vanzelfsprekend. Hoe kan dat beter? Sophie Albers en Albert-Jan Kruiter schreven een essay, 'Doen wat goed is', waarin zij de positie van praktische wijsheid in publieke organisaties onderzoeken en uitleggen hoe die positie versterkt kan worden. Ik begeleid het gesprek over de betekenis van het essay voor de politieorganisatie. 

@ Politieacademie
Meer info
30
Sep

Sociaal domein en eerste lijn

Het bewustzijn dat sociaal domein en eerste lijn er goed aan doen hechter samen te werken, groeit.  Onder meer in Velp. Professionals uit beide wereld en gemeente-ambtenaren steken de hoofden bij elkaar om de onderlinge afstemming te verbeteren. 

@ Velp
1
Okt

De kracht van de mbo sociaal werker

Het afgelopen deccennium zijn de eisen aan de sociaal werker hoger geworden. De sociaal werker met een mbo opleiding lijkt het kind van de rekening. Maar is dat wel terecht? En hoe kan de positie van de MBO sociaal werker beter beschermd worden?

@ FCB
7
Okt

Armoede en schulden: preventief werken

Een goede aanpak van armoede en schulden blijkt andere sociale problemen te voorkomen. Dit congres geeft grip op de laatste ontwikkelingen en ideeën, onder meer over big data, en geeft de vloer aan sprekers zoals Esther Mirjam Sent en Nadja Jungmann. 

@ BSL
Meer info
9
Okt

Omgaan met verslaving in het sociaal domein

Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen als het gaat om middelengebruik en verslaving? Welke herstelondersteunende interventies zijn effectief? In hoeverre geef je ruimte aan iemands gebruik, met zicht op autonomie en zelfbeschikkingsrecht? Hoe ga je om met ‘moeilijke’ cliënten? Deze vragen meer en op dit congres

@ BSL
Meer info
12
Okt

Teamdag politieleiderschap

De mensen van het team leiderschap van de politieacademie steken eens per half jaar de hoofden bij elkaar om hun onderwijsaanbod op een specifiek thema tegen het licht te houden. Dit keer is 'diversiteit' onderwerp van gesprek. 

@ politieacademie
30
Okt

Het grote kwaliteitscongres

Kwaliteit is het permanente thema van iedere organisatie. Wat is het en hoe ontwikkelen en borgen we het, zijn de vaste vragen. Dit jaarcongres geeft inzicht in de actuele stand van zaken van denken en doen. Met bijdragen van onder meer René ten Bos en Katja Staartjes. 

@ managementimpact
Meer info
3
Nov

Zorgmijders

Vierde editie van het congres over de meest uitdagende doelgroep voor professionals werkzaam in zorg en welzijn.  Met bijdragen van onder meer de hoogleraren Niels Mulder, Philippe Delespaul en Marian Verkerk

@ BSL
Meer info
13
Nov

Het Eerstelijns congres

Inzicht in de nieuwste inzichten in de financiering en governance van de eerste lijn en de organisatie van zorg. Originele denkers en inhoudelijke experts verkennen samen met de deelnemers welke mogelijkheden er zijn de positie van de eerstelijnsgezondheidszorg verder te versterken en hoe we in samenwerking met partijen in zorg en sociaal domein tot een stevig fundament kunnen komen voor een gezonde en vitale samenleving.

@ Oosterbeek
Meer info
25
Nov

Dilemma's in de wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. De Wzd vervangt sinds 1 januari jl. de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Op het congres Dilemma's in de Wet zorg en dwang (Wzd) delen experts en bestuurders hun ervaringen nu de Wzd een half jaar van kracht is.

@ BSL
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

10
Sep

Jaarcongres eenzaamheid

Inzicht in eenzaamheid neemt snel toe. Wat het wel en niet is, hoe je mensen die eenzaam zijn kunt helpen, waarom eenzaamheid je ziek kan kan maken. Op dit congres delen onder meer Manu Keirse, Anja Machielse en Erik Scherder hun laatste inzichten. 

@ BSL
Meer info
2
Sep

Mensen met verward gedrag in de wijk

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag blijft stijgen. Dit congres focust op de noodzakelijke samenwerking tussen professionals, familie, omwonenden maar ook de mensen zelf die eens verward waren. Met bijdragen van Philippe Delespaul, Floortje Scheepers en Andries Baart 

@ BSL
Meer info
26
Aug

Dag van de Sociaal Werker

Sociaal werk is een essentiële bouwsteen van de nieuwe gezondheidszorg en onder een samenleving die ontspannen met elkaar omgaat. Dit congres voor sociaal werkers gaat onder meer over zorgmijders, stress-sensitief werken en professionele besluitvorming met meerdere partijen. 

@ BSL
Meer info
2
Jul

Frisse Blikken

Frisse Blikken is een serie gesprekken voor leidinggevenden van thuis- en verpleeghuiszorgorganisaties in de regio Rotterdam.  2 juli vertellen sociaal werkers Sjef van der Klein en Jenny Zwijnnburg over hun recent opgeleverde onderzoek onder thuiswonende ouderen en wat dat betekent voor de samenwerking tussen ouderenzorg en sociaal werk. Wat kan die samenleving opleveren? Hoe geef je haar goed vorm? Wat zijn daarbij valkuilen? 

@ Van Kleef Instituut
Meer info
26
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Instituut ondersteunt zeven thuis- en verpleeghuiszorgorganisaties in de regio Rotterdam in de ontwikkeling van hun professionals. 18 en 26 juni buigen vertegenwoordigers van de organisaties over het jaarprogramma van Van Kleef in 2021 

@ Van Kleef Instituut
25
Jun

Vijf jaar lokaal sociaal domein

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders heeft mij gevraagd aan te schuiven bij twee online gesprekken met toezichthouders in zorg en welzijn. Ik leg op basis van mijn boek 'Vijf jaar lokaal sociaal domein' een aantal vragen aan hen voor over hun actuele rol. 

@ NVTZ

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl