In de komende maanden:


24
Aug

Morele ruimte en politiewerk

Opname van de eerste afleveringen van serie webcasts waar lector Jan Nap en ik de positie van de politie in de morele ruimte van Nederland verkennen. Vertrekpunt is het essay Politie! van Hans Boutellier waarin hij de kernfunctie van de politie anno 2021 definiteert. We spreken met Jan Dirk de Jong, lector aanpak jeugdcriminaliteit, en met Jeroen van der Waal, hoogleraar stratificatiesociologie. 

@ School voor Politieleiderschap
1
Sep

Governance rondom zorg en veiligheid

In de regio Gelderland-Zuid wordt intensief samengewerkt rondom thema's op het gebied van zorg en veiligheid. Dat levert niet alleen in de uitvoering, maar ook bestuurlijk de nodige vragen op. Twee daarvan zijn de kern: Waar ligt het mandaat? En commiteert iedere partij zich aan de beslissing van de gemandateerde? Burgemeesters en wethouders buigen zich over dit thema. 

@ Gemeente Nijmegen
3
Sep

Nieuwlichterij met Shirine Moerkerken

Conflict is een natuurlijk onderdeel van iedere organisatie. Tegelijkertijd is het met spanning omgeven. Conflict is problematisch, wordt vermeden, bedreigt relaties en sfeer, moet beheerst worden. Volgens Shirine Moerkerken is conflict 'essentieel'.  Diversiteit, verschillende perspectieven, betekent conflict. Het gaat om het verschil tussen het 'functionele' en 'disfunctionele' conflict, denkt Moerkerken. En om de vraag hoe je van een conflict een functioneel conflict maakt zodat je het kunt benutten en zelfs inzetten waar je werkt. Ze schreef er 'Conflict eren' over. Het boek is onderwerp van gesprek met haar en tactisch en strategisch leidinggevenden bij de politie.

@ School voor Politieleiderschap
7
Sep

Werken met de waardendriehoek

De gemeente Nijmegen wil meer integraal burgers die een beroep op haar doen van dienst zijn. De waardendriehoek van het Instituut voor Publieke Waarden kan hen daarbij helpen. Managers en uitvoerders van de dienst zorg en inkomen verdiepen zich in de methodiek. 

@ Gemeente Nijmegen
14
Sep

Preventiealliantie #4

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de vierde aflevering. 

@ Impuls
Meer info
16
Sep

Mensen met verward gedrag

Een belangrijke sleutel in het goed begeleiden van mensen met aanleg voor verward gedrag is de samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Die is echter niet vanzelfsprekend. Dit congres belicht hoe het beter kan en toont praktijken waarin dat gebeurt. 

@ BSL
Meer info
21
Sep

Eenzaamheid

Halfjaarlijks congres van Zorg+Welzijn over een 'modern' sociaal probleem: eenzaamheid. Bijdragen van onder meer Andries Baart over 'gestalten van eenzaamheid', Anja Machielse over 'zingeving, covid en eenzaamheid' en Manu Keirse over 'eenzaamheid, rouw en verdriet' 

@ BSL
Meer info
23
Sep

Sociale Verloskunde

Zwangerschap, geboorte en de eerste jaren van kinderen van moeders met psychische en/of sociale problematiek zijn cruciaal voor hun toekomst. Verloskunde en sociaal domein werken op steeds meer plekken samen om de ondersteuning van deze vrouwen en hun pasgeborenen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit congres, voorheen Grootstedelijke perinatale geboortezorg geheten, is de tweejaarlijkse vinger aan de pols van deze ontwikkeling die met het landelijke actieprogramma 'Kansrijke start' een stevige impuls heeft gekregen. Deze dag bieden we u the-state-of-the-art op het gebied van sociale verloskunde.

@ SCEM
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

9
Jul

Rechtsstaat versus georganiseerde criminaliteit

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie worden vanuit de School voor Politieleiderschap gevoed in hun denken en doen. 9 april begeleid ik een gesprek over de vraag of de rechtsstaat niet ten te veel ten dienste staat van de georganiseerde criminaliteit. Filosoof en NRC columnist Maxim Februari discussieert mee. 

@ School voor Politieleiderschap
7
Jul

Armoede en Schulden

Financiële problemen zijn vaak het startpunt van andere sociale of psychische zorgen. Tijdige hulp is dringend gewenst. Het halfjaarlijkse congres 'Armoede en schulden' biedt zicht op de laatste ontwikkelingen op dit terrein. Dit keer gaat het onder meer over datamining en het doorbreken van intergenerationele armoede. 

@ BSL
Meer info
29
Jun

De positie van de behandelaar

Belangenorganisatie Actiz bespreekt met een vertegenwoordiging van haar bestuurlijke achterban de actuele positie van de behandelaar in de ouderenzorg. Van wijkverpleegkundige tot specialist ouderengeneeskunde, van huisarts van revalidatiearts, ieder heeft haar en zijn rol. Wat is te verbeteren aan die posities, hoe verloopt de onderlinge afstemming, hoe om te gaan met het dreigende capaciteitstekort? Dit gesprek is het vervolg van een eerdere bijeenkomst februari jongstleden

@ Actiz
25
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2022. Ik begeleid 17 en 25 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut
22
Jun

Preventiealliantie #3

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2021 worden vijf kennis- en ervaringssessies georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen die ik begeleid. Dit is de derde aflevering. 

@ Impuls
17
Jun

Strategiesessie

Het Van Kleef Insituut werkt aan de hoofdlijnen van haar jaarprogramma in 2022. Ik begeleid 17 en 25 juni gesprekken met respectievelijk programmaraad en bestuur. 

@ Van Kleef Instituut
14
Jun

De virtuele diabeteskliniek

Dankzij de corona-crisis is de online behandeling van mensen met diabetes in een stroomversnelling gekomen. In deze online talkshow spreek ik met professionals over de mogelijkheden en de risico's. 

@ SCEM
11
Jun

Verantwoordelijkheid

Tweede editie van het jaarlijkse SCEM congres 'Grote woorden in de gezondheidszorg'. Dit keer wordt de term 'verantwoordelijkheid' gefileerd door onder meer procureur-generaal Rinus Otte, ethica Marian Verkerk en ggz-verpleegkundige en lector Bauke Koekkoek. 

@ SCEM
Meer info
4
Jun

Eerste lijn en sociaal domein

In de ondersteuning van kwetsbare, thuiswonende mensen weten eerste lijns zorg en sociaal domein elkaar steeds beter te vinden. Het jaarcongres van De Eerstelijns zet het licht op die ontwikkeling. Met medewerking van onder meer Albert Jan Kruiter en Sven de Langen. 

@ De Eerstelijns
Meer info
27
Mei

Leren van de crisis

Voor de VVT sector (thuis- en verpleeghuiszorg voor ouderen) is de coronatijd een beproeving. Juist kwetsbare ouderen zijn het grootste slachtoffer van het virus. Specialisten ouderengeneeskunde hebben voortdurend de afweging moeten maken tussen bijvoorbeeld vrijheid en veiligheid voor hun doelgroep. Branche organisatie Verenso agendeert met dit middagcongres de reflectie op ervaringen en keuzes. 

@ Verenso
Meer info
26
Mei

Radiostilte

Samen met SPL Sophie van Berkesteijn maak ik de podcast-serie 'Radiostilte'. Dit keer spreken we antropoloog en veranderkundige Daniëlle Braun over het woord 'patronen' 

@ School voor Politieleiderschap
20
Mei

Wijkteams

Integraal werken is het toverwoord. Maar tussen droom en daad liggen wetten in de weg. En praktische bezwaren. En hardnekkige, oude patronen. Ze liggen allemaal op tafel op dit congres 

@ BSL
Meer info
18
Mei

Zorgmijders

Vierde editie van het congres over de meest uitdagende doelgroep voor professionals werkzaam in zorg en welzijn.  Met bijdragen van onder meer de hoogleraren Niels Mulder, Philippe Delespaul en Marian Verkerk

@ BSL
Meer info
12
Mei

Nieuwlichterij met Hans Boutellier

Socioloog en criminoloog Hans Boutellier schreef Politie!, een essay over haar identiteit. Boutellier constateert dat de politie steeds meer 'opgerekt' wordt en verkent de grenzen van haar werk. In Nieuwlichterij wordt Politie! besproken met Boutellier en tactisch en strategisch leidinggevenden van de Nederlandse politie. 

@ School voor Politieleiderschap
Meer info
11
Mei

De sociaal werker anno 2021

Movisie deed onderzoek onder de sociaal werkers in Nederland. Hoe ervaren zij hun werk? Mariël van Pelt en Sonja Liefhebber lichten de belangrijkste uitkomsten in deze webcast van Zorg+Welzijn toe. Ik interview hen. 

@ Zorg+Welzijn
30
Apr

Podcast met Jolanda van Boven

In de podcast-serie 'De toekomst van de eerste lijn' spreek ik met juriste Jolanda van Boven. Ze zei in een artikel: ‘Iedere organisatie in de eerste lijn en sociaal domein heeft zijn eigen interpretatie van de AVG en de slotsom van al die interpretaties is te vaak dat men denkt dat samenwerken eigenlijk niet kan’. Samen met haar fileer ik dit citaat. 

@ De Eerstelijns

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl