In de komende maanden:


1
Maa

Artikel Poortwachtersfunctie

Voor De Eerstelijns werk ik aan een artikel over de poortwachtersfunctie van de huisarts. Die huisarts heeft het druk. Kan de wijkverpleegkundige en of fysiotherapeut een deel van het al dan niet toe laten tot de tweedelijnszorg overnemen?

@ De Eerstelijns
6
Maa

Congres 'Samenwerken met de mantelzorger'

Nederland telt meer dan vijf miljoen mantelzorgers. Ze zijn een onmisbare pijler van de Nederlandse gezondheidszorg. Het samenspel tussen mantelzorgers en professionals kan echter beter, om over de weerbarstigheid van het zorgsysteem voor de mantelzorger die daar de weg in moet vinden, maar niet te spreken. Dit congres geeft meer inzicht in deze thematiek en zo meer houvast in wat wel en niet te doen. 

@ BSL
Meer info
11
Maa

Online 'Masterclass Preventiealliantie'

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2024 worden vier online kennissessies voor gemeenten georganiseerd om deskundigheid over specifieke thema's rondom het voorkomen van dak- en thuisloosheid te delen en te bespreken

@ Impuls
14
Maa

Tweedaagse 'Werken aan interactie'

Vierde van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt intensief gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
Meer info
22
Maa

Expertbijeenkomst: Het verpleeghuis van de toekomst

In Nieuwegein wordt gewerkt in het verpleeghuis van de toekomst. Technologische en sociale innovatie gaan er hand in hand. Professionals die daar werken geven aan de bestuurders van de bij het VKI aangesloten organisatie inzicht in wat zij doen en hoe ze dat doen. 

@ Van Kleef Instituut
27
Maa

Missie- en strategiesessie

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verlegt haar koers. Wat is de journalistieke missie van de redactie? Welke rol wil zij spelen in de ontwikkeling van de medische wetenschap en de gezondheidszorg? 

@ NTvG
28
Maa

Politie voor iedereen?

Het gesprek over een inclusieve politie is uitdagend. De politie wil een politie 'voor iedereen' zijn, maar dat gaat niet vanzelf. Lector Jan Nap schreef het essay 'De sterke arm is een mens. Over het verlangen naar tederheid' waarin hij zijn ideeën en indrukken over de praktijk van een politie voor iedereen deelt. Het essay is onderwerp van gesprek met een geselecteerd gezelschap van leidinggevenden bij de politie 

@ School voor Politieleiderschap
10
Apr

Congres: Eenzaamheid en perspectief

Eenzaamheid kent vele gezichten. Het idee er niet meer bij te horen, niet meer gezien te worden, is pijnlijk, soms zelfs ziekmakend. Wat maakt dat mensen in eenzaamheid 'verdwijnen', wat is daaraan te doen? Met Dick Boonman, Hanan Nhass, Manu Keirse en Pieter Barnhoorn. 

@ BSL
11
Apr

Afscheid bestuurder

Greet Bouman was tien jaar bestuurder van Stimenz, een welzijnsorganisatie in Apeldoorn en omgeving. Ik interview haar ter gelegenheid van haar afscheid met hulp van drie 'insprekers' en een vleugje zomergasten. 

@ Stimenz
15
Apr

Leren onder druk #1

Politie wil een lerende organisatie zijn. Dat is in de praktijk van alledag geen vanzelfsprekendheid. Samen met anderen maak ik een korte serie podcasts over wat leren is, leren in teams en leren onder druk. Dit keer een gesprek met hoogleraar Harold Bekkering

@ School voor Politieleiderschap
18
Apr

Podcast Patrick Banis

Voor De Eerstelijns maak ik een serie podcasts over de toekomst van de eerste lijn. Dit keer spreek ik met Patrick Banis, directeur van CAOP, over de mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit in die eerste lijn te vergroten. 

@ De Eerstelijns
19
Apr

Denkwerk: De neutrale politie

De hoofden operatiën van de Nederlandse politie laten zich door de School voor Politieleiderschap een keer in de zoveel tijd 'oprekken'. Dit keer over een in deze tijd van demonstraties, actueel kenmerk van het politiewerk: 'neutraliteit'. 

@ School voor Politieleiderschap
26
Apr

Leren onder druk #2

Politie wil een lerende organisatie zijn. Dat is in de praktijk van alledag geen vanzelfsprekendheid. Samen met anderen maak ik een korte serie podcasts over wat leren is, leren in teams en leren onder druk. Dit keer een gesprek met team-deskundige Karin Derksen. 

@ School voor Politieleiderschap

In de afgelopen drie maanden:

27
Feb

Kwaliteitsmanagement

Raad van bestuur, management en kwaliteitsadviseurs van de ZZG zorgroep bespreken de werking van hun kwaliteitsmanagementsysteem en mogelijke verbeteringen. Ik begeleid het gesprek. 

@ ZZG
26
Feb

Artikel Jante Schmidt

Wat betekent 'menselijke waardigheid' voor mensen in kwetsbare situaties? Jante Schmidt promoveerde op deze vraag en introduceert in haar werk 'de waardigheidscirkel', een instrument dat kan helpen om in de dagelijkse praktijk menselijke waardigheid concreet te maken 

@ De Eerstelijns
22
Feb

Interview Charles Agyemang

Voor het NTvG interview ik Charles Agyemang, hoogleraar 'migratie, etniciteit en gezondheid' aan het AMC en de Uva. Tipje van de sluier: "Veel mensen met een migratieachtergrond voelen zich niet thuis in de gezondheidszorg. Dat begint al bij de huisarts. Ze weten bij voorbaat dat ze een taalprobleem hebben. En als ze binnen lopen in de praktijk of in een ziekenhuis, dan zien ze geen enkele professional die op hen lijkt.". Deadline voor het artikel is 2202, artikel verschijnt in het maart- of aprilnummer. 

@ NTvG
15
Feb

Essay 'Voor elkaar zorgen'

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners heeft mij gevraagd een essay te schrijven over de rol die burgers zelf en met elkaar kunnen spelen in het opvangen van de dreigende val van de verzorgingsstaat. Het essay ontwikkel ik in de maanden december en januari en rond ik 15 februari af. 

@ LSA
8
Feb

Congres 'Verslaving in het sociaal domein'

Verslaving is een 'rijk' probleem. Waar mensen verslaafd aan kunnen raken is zeer divers, maar dat geldt ook voor de redenen waarom mensen verslaafd en er zo moeilijk van af komen. Op dit congres delen onder meer Arnt Schellekens en Chris Loth hun ideeën. 

@ BSL
Meer info
6
Feb

Congres 'kwetsbare jongens'

Veel jongens, middelbare school en net wat ouder, hebben het lastig. Sociale media, peer pressure, prestatiedruk, beschikbare middelen, het is voor sommige een giftige combinatie. Wanneer zijn jongens 'echt' kwetsbaar, waardoor komt dat, welke signalen zijn er dan en wat kan wie er aan doen? Logische vragen, de antwoorden zijn wat minder makkelijk te geven. Op deze bijeenkomst wordt wel een relevante en goed onderbouwde poging daartoe gedaan 

@ SCEM
Meer info
30
Jan

Nieuwlichterij

Nieuwlichterij is het boekenprogramma van de School voor Politieleiderschap. Deelnemende leidinggevenden bespreken met de auteur haar of zijn boek en de betekenis daarvan voor het politiewerk. Dit keer is hoogleraar Kees van den Bos, sociaal psycholoog en auteur van 'Elkaar eerlijk behandelen'

@ School voor Politieleiderschap
Meer info
23
Jan

Social Health Games

De afdeling geriatrie van het Radboud UMC doet onderzoek naar online interventies voor ouderen die met eenzaamheid kampen. Deze middag worden de uitkomsten van het onderzoek besproken en bediscussieerd met ouderen en professioneel betrokkenen. 

@ Radboud UMC
18
Jan

Werken aan interactie

Derde van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt intensief gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
Meer info
11
Jan

De Dagstart #3

Podcast voor het Van Kleef Instituut met Getty Huisman, onderzoeker verbonden aan het Radboud UMC, over de 'beter laten' lijst. Wat zijn 'handelingen' die verzorgenden en wijkverpleegkundigen beter kunnen laten in hun werk voor ouderen?

@ Van Kleef Instituut
14
Dec

De Dagstart #2

Podcast voor het Van Kleef Instituut met Zoë Koeman en Monique van Rijn over De Kuifmees, het 'verpleeghuis van de toekomst' in Nieuwegein waar zij beiden werken. Vertrekpunt van gesprek is het veranderd begin van de werkdag in de Kuifmees 

@ Van Kleef Instituut
13
Dec

Loes Keijsers

Voor het Tijdschrif voor Sociale Vraagstukken maak ik met vaste regelmaat interviews. Deze woensdag spreek ik met hoogleraar Loes Keijsers, hoogleraar orthopedagogiek, over de hedendaagse druk op jongeren en de invloed van ouders daarop 

@ Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
12
Dec

De Dagstart #1

Podcast voor het Van Kleef Instituut met Caroline Smeets, wijkverpleegkundige. Smeets is een van de dragende krachten onder het Preventief Actie Team. ‘Mensen zullen in de toekomst toch echt meer de zorg voor zichzelf moeten oppakken. Dat ondersteunen wij door gezondheidswinst toe te voegen bij cliënten. Wij hadden een vrouw in zorg die volledig verlamd was. Na enkele maanden intensieve zorg heeft zij het gered om zich te wassen en steunkousen aan te doen. De cliënt wordt er ook beter op; mensen zijn trots erop dat ze het zelf weer kunnen.’

@ Van Kleef Instituut
8
Dec

Radiostilte

Voor de School voor Politieleiderschap, onderdeel van de politieacademie, maak ik samen met Sophie van Berkesteijn de podcast 'Radiostilte'. Dit keer spreken we met hoogleraar Menno Hurenkamp over het woord 'demonstreren'. 

@ School voor Politieleiderschap
7
Dec

Managementberaad

Het managementberaad van VVT-organisatie Activite blikt 7 december terug op voor de organisatie jaar vol verandering. Ik begeleid het anderhalf uren durend gesprek. 

@ Activite
1
Dec

Dilemma's in de Wet Zorg en Dwang

Hoewel inmiddels bijna 4 jaar oud, levert de Wet Zorg en Dwang nog steeds veel gespreksstof op. Praktijk en uitvoering van een wet die een betere rechtsbescherming van zeer kwetsbare mensen voor ogen heeft, zijn weerbarstig. Dit congres belicht bijvoorbeeld de laatste actuele juridische ontwikkelingen en bespreekt relevante casuistiek. 

@ BSL
Meer info

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter, interviewer of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl