In de komende maanden:


2
Okt

Pauline Terwijn over de toekomst van de eerste lijn

Voor De Eerstelijns maak ik de podcast serie 'De toekomst van de eerste lijn'. In deze aflevering spreek ik met Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantein. 

@ De Eerstelijns
3
Okt

Preventiealliantie

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2023 worden vier online kennissessies voor gemeenten georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. 

@ Impuls
10
Okt

Combifuncties

De zorg worstelt met een hoge uitstroom van net begonnen professionals en heeft sowieso te weinig mensen. Een deel van het antwoord op dit probleem is mogelijk van combifuncties. Professionals die binnen een zorgorganisatie verschillende soorten werk mogen doen. Op deze dag wordt dit idee nader uitgewerkt en kritisch besproken

@ BSL
Meer info
12
Okt

Wetenschapscongres

Politieacademie, politie en ministerie van justitie en veiligheid slaan jaarlijks de handen ineen voor dit congres waarop 'state of the art' wetenschappelijke inzichten over politiewerk 'binnen en buiten' gedeeld en besproken worden. Ik begeleid de presentaties en gesprekken over 'leren en veranderen in de organisatie' 

@ Politieacademie
1
Nov

Zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen

Het aantal ouderen dat met een zeer kwetsbare gezondheid thuis blijft wonen blijft groeien. Dat vraagt inzet van veel van de inzet van mantelzorger en professionals werkend in verschillende domeinen. Dit congres hoopt hen te helpen door goede ideeën en praktijken het podium te bieden. 

@ BSL
Meer info
9
Nov

Werken aan interactie

Tweede van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt intensief gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap
21
Nov

Preventiealliantie

Impuls, onder leiding van hoogleraar Judith Wolf, is de trekker van de preventiealliantie. Een initiatief mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS gericht op de vroegtijdige, lokale aanpak van dakloosheid. In 2023 worden vier online kennissessies voor gemeenten georganiseerd om de inzichten van de alliantie te delen. 

@ Impuls
23
Nov

Drugs: zorg of zegen

Gesprek over de noodzaak van een ander maatschappelijk en professioneel perspectief op drugs. Met onder meer David Nutt, Niels Mulder en Hanan El Marroun. 

@ De Volksbond
Meer info
29
Nov

Vooruit met de jeugdzorg!

De problemen in de jeugdzorg stapelen zich op. Gemeenten hebben structurele tekorten, de wachtlijsten zijn lang, het personeelsverloop en de werkdruk zijn hoog. Tegelijkertijd zijn er ideeën over hoe het anders kan, hoe de hulpverlening aan jonge mensen die het moeilijk hebben beter kan. ‘Vooruit met de jeugdzorg’ zet het licht op die ideeën en praktijken. Wat helpt wel? Waar wordt terrein gewonnen?

@ BSL
Meer info

In de afgelopen drie maanden:

27
Sep

Nieuwlichterij

Gerenommeerd deskundigen Caroline Koetsenruijter en Hans van der Loo schreven 'Giftig gedoe op de werkplek'. Over onwil, pesten, intimidatie, machtsmisbruik, agressie en discriminatie, wat daaraan te doen en hoe het te voorkomen.

@ School voor Politieleiderschap
Meer info
26
Sep

Wijkteams

Wijkteams waren de sleutel tot het succes van de decentralisaties, zo werd in 2015 gedacht. De praktijk bleek weerbarstig. Hoge caseload, zware caseload, gebrekkige personele continuiteit door bijvoorbeeld aanbestedingen. Maar het idee klopt nog steeds. Op dit congres wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van het wijkteam. 

@ BSL
Meer info
21
Sep

Bijeenkomsten: de basis

Dagelijks vinden in Nederland vele bijeenkomsten plaats waarin met elkaar gesproken wordt. Ik wil er met deze drie uur durende, up tempo, online training aan bijdragen dat mensen die deze bijeenkomsten organiseren beter beslagen ten ijs komen. Geen fancy werkvormen of hippe lokaties, wel de basisprincipes onder ieder gesprek aan de hand van 7 W's. WAT moet er WAAROM WANNEER voor WIE en door WIE op WELKE wijze WAAR besproken worden?

@ Dagvoorzitter.nl
13
Sep

Samenwerken met de mantelzorger

Nederland telt meer dan vijf miljoen mantelzorgers. Ze zijn een onmisbare pijler van de Nederlandse gezondheidszorg. Het samenspel tussen mantelzorgers en professionals kan echter beter, om over de weerbarstigheid van het zorgsysteem maar niet te spreken. 

@ BSL
Meer info
11
Sep

Jan Smelik over de toekomst van de eerste lijn

Voor De Eerstelijns maak ik de podcast serie 'De toekomst van de eerste lijn'. In deze aflevering spreek ik met Jan Smelik, de initiatiefnemer van de coöperatie 'Austerlitz zorgt'. 

@ De Eerstelijns
7
Sep

Werken aan Interactie

Eerste van serie tweedaagsen waarin deelnemende leidinggevenden van de Nederlandse politie hun interactie met collega's beter leren begrijpen en hanteren. Er wordt intensief gewerkt aan bewustwording en de (verdere) ontwikkeling van de wijze waarop zij met collega's communiceren. 

@ School voor Politieleiderschap

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter, interviewer of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl