In de komende maanden:


7
Mei

Zorgmijders: onbehandelbaar, uitbehandeld?

Congres over het meest uitdagende probleem in het sociaal domein: zorgmijders. Hoe deze mensen te bereiken en op een bij hen passende manier te ondersteunen? Bijdragen van onder meer Niels Mulder, Judith Wolf, Hans van Eeken en Evert van Leeuwen

@ BSL
Meer info
8
Mei

In gesprek met Benjamin Tucker

De top van de Nederlandse politie gaat in gesprek met Benjamin Tucker, de een na hoogste politiebaas van de NYPD. Onderwerpen van gesprek: de aanpak van terrorisme, community policing en diversiteit. 

@ politieacademie
21
Mei

Nieuwlichterij

Boekbespreking over 'waarom mensen radicaliseren' van hoogleraar Kees van den Bos. Deelnemende leidinggevenden bij de politie lezen het werk van Van den Bos en gaan vervolgens met hem daarover in gesprek

@ politieacademie
23
Mei

Wet Zorg en Dwang

Discussie onder de leden van Verenso, vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, over de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Waar liggen mogelijkheden, welke lastige vragen gaan in de praktijk de kop opsteken. Gesprek is onderdeel van de ALV van Verenso die middag. 

@ Verenso
28
Mei

Eenzaamheid

Dag met perspectief en handvaten op een modern probleem: eenzaamheid. Deels voortvloeiend uit beleid, deels uit de tragiek van het menselijk leven. Bijdragen van onder meer Eric Schoenmakers, Jeannette Rijks en Patrick van Veen. 

@ BSL
Meer info
29
Mei

Institutioneel crisis management #2

Afgelopen najaar verscheen het rapport ‘Institutioneel crisis management’ van de hoogleraren Arjen Boin en Stavros Zouridis. Onderwerp van het onderzoek, geschreven in opdracht van de eenheidsleiding Den Haag, is de dood van Mitch Henriquez na zijn aanhouding door vijf politieagenten en de grote maatschappelijke turbulentie die daardoor ontstond. 29 mei is de tweede van drie 'politie' gesprekken over dat rapport. 

@ politieacademie
7
Jun

Grote woorden in de gezondheidszorg: Acceptatie

Acceptatie is een ’groot’ woord in de gezondheidszorg. Zorgprofessionals, in welk domein dan ook, gebruiken de term veelvuldig. Soms dirigerend, ’u heeft hiermee te leren omgaan’, soms berustend, ’ik kan niets meer voor u betekenen’. Maar wat is acceptatie eigenlijk? Wat vraagt het van mensen? In hoeverre staat het op gespannen voet met herstel? Wat kan je er als degene die naast de mens met de beperking staat in betekenen?

@ SCEM
Meer info
12
Jun

Institutioneel crisis management #3

Afgelopen najaar verscheen het rapport ‘Institutioneel crisis management’ van de hoogleraren Arjen Boin en Stavros Zouridis. Onderwerp van het onderzoek, geschreven in opdracht van de eenheidsleiding Den Haag, is de dood van Mitch Henriquez na zijn aanhouding door vijf politieagenten en de grote maatschappelijke turbulentie die daardoor ontstond. 12 juni is de derde van drie 'politie' gesprekken over dat rapport. 

@ Politieacademie
20
Jun

Wel of geen concentratie van kindergeneeskunde

De Nederlandse Vereniging van Kinderartsen heeft op haar komende jaarcongres ook haar Algemene Ledenvergadering. Belangrijk onderwerp van gesprek is de vraag of kindergeneeskunde, zowel op het gebied van hoog complexe als op het gebied van perifere zorg, meer geconcentreerd moet worden.  

@ NVK
25
Jun

Mensen met verward gedrag

Het vierde Congres Mensen met verward gedrag richt zich op het verder uitbouwen van persoonsgerichte aanpak en het borgen daarvan, in samenwerking met ketenpartners. Je krijgt inzichten in de mens áchter de E-33 melding en handvatten voor een effectieve aanpak. Met onder meer Philippe Delespaul en Bauke Koekkoek. 

@ BSL
Meer info
27
Jun

Strategiesessie Van Kleef Instituut #1

De programmaraad van het Van Kleef Instituut, bestaande uit vertegenwoordigers van de zeven zorgorganisaties die van Kleef financieren, buigen zich over het aanbod van Van Kleef over 2019. Waar hebben verzorgenden, wijkverpleegkundigen en hun management dan behoefte aan?

@ Van Kleef Instituut
5
Jul

Strategiesessie Van Kleef Instituut #2

De bestuurders van de zeven zorgorganisaties die kennisinstituut Van Kleef financieren, buigen zich over de uitkomsten van de programmaraad een week eerder. Idealiter worden vervolgens de kernpunten van het programma van Van Kleef in 2019 vastgesteld. 

@ Van Kleef Instituut

In de afgelopen drie maanden:

18
Apr

Ouderenpact in Nijmegen

Sociaal werk organisatie Sterker en debatpodium LUX entameren het gesprek over thuiswonende ouderen in Nijmegen. Hoe wordt eenzaamheid voorkomen? En hoe wordt het verlicht als er toch sprake van is. 

@ LUX
11
Apr

Armoede en schulden doorgrond

Vijfde editie van het BSL congres over schulden en armoede zoomt onder meer in op de armoedeverschillen tussen arme en rijke mensen en op de financiële stress bij mensen met een verstandelijke beperking. Met onder meer Roeland van Geuns, Nadja Jungmann en Xavier Moonen

@ BSL
Meer info
9
Apr

Vrijwilligers centraal

De jaarlijkse klantendag van Adsysco, erkend software-partner van het sociaal domein, staat dit keer in het teken van vrijwilligers. Hoe vind je ze, hoe houd je ze, hoe ontwikkel je ze, hoe ga je om met de lastige vragen die gaan spelen als je organisatie meer met vrijwilligers gaat werken?

@ Adsysco
Meer info
5
Apr

Kick off SKILZ

Startbijeenkomst van nieuw kenniscentrum dat professionals gaat helpen bij lastige vraagstukken in de langdurige zorg. 

@ V&VN
3
Apr

Institutioneel crisis management #1

Afgelopen najaar verscheen het rapport ‘Institutioneel crisis management’ van de hoogleraren Arjen Boin en Stavros Zouridis. Onderwerp van het onderzoek, geschreven in opdracht van de eenheidsleiding Den Haag, is de dood van Mitch Henriquez na zijn aanhouding door vijf politieagenten en de grote maatschappelijke turbulentie die daardoor ontstond. 3 april is de eerste van drie 'politie' gesprekken over dat rapport. 

@ Politieacademie
29
Maa

Puur pedagogiek

Centrale thema: Verbinding. Tussen kinderen en ouders of andere opvoeders. Tussen verschillende professionals die een kind of een gezin ondersteunen om (weer) gewoon te functioneren. Verbinding tussen domeinen waar wet- en regelgeving schotten plaatst. Tussen wetenschap en praktijk. Thema deed mij denken aan quote van beroemde basketbal-coach: 'holding the ball is not difficult, passing the ball is.' 

@ NVO
Meer info
28
Maa

Wetenschapsavond

Dit jaar in het teken van het spanningsveld tussen wetenschap en zorgkwaliteit. Onder meer met bijdrage van hoogleraar en RvS lid Jan Kremer. Deze avond wordt ook de winnaar van Jozef prijs voor de beste wetenschappelijke prestatie in het DZ bekend gemaakt. 

@ Deventer Ziekenhuis
20
Maa

Dag van de Zorginkoop

Steeds meer zorgpartijen richten zich op vormen van waardegerichte zorginkoop. Maar is waardegerichte zorginkoop echt de sleutel tot een betere en toekomstbestendige gezondheidszorg? En welke methoden van inkoop helpen daadwerkelijk de waarde en kosteneffectiviteit van zorg verbeteren

@ BSL
Meer info
13
Maa

Dag van de sociaal werker

Jaarlijks feestje voor een van de meest onderschatte beroepsgroepen in Nederland: de sociaal werker. Met de verkiezing van de sociaal werker van het jaar en bijdragen van onder meer de hoogleraren Jan Willem Duyvendak en Halleh Ghorashi. 

@ BSL
Meer info
13
Feb

Gevormd of vervormd?

Hoogleraar Jan Bransen publiceert in januari het boek 'Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs'. Een geselecteerd gezelschap gaat met hem in gesprek over zijn ideeën en vervolgens met elkaar over de praktische vertaling ervan

@ Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
12
Feb

Nieuwlichterij

Hoogleraar en procureur-generaal Rinus Otte onderzocht in ‘Een kleine biografie van het straffen’ de status van schuld en straf in deze samenleving. Hij schetst de ontwikkeling van schuld en straf door de tijden heen en beargumenteert wat het karakter van schuld en straf in deze tijd zouden moeten zijn. 12 februari gaan deelnemende leidinggevenden van de politie in gesprek met hem

@ Politieacademie
Meer info
1
Feb

Jeugdzorg van de toekomst

Het nieuwe jeugdzorg stelsel zet het kind centraal, is dichtbij, kent een pedagogisch klimaat, maar kent ook flinke financiële overschrijdingen. Wat moet er dan veranderen? Hoe ziet de huidige situatie eruit? Zijn er dingen die niet goed gaan? Of is het zo dat het goed gaat, maar dat het beter kan? Met bijdragen van Rob Gilsing, Gert Schout, Judith Metz en Mariëlle van Eijkman

@ Groninger Andragogen Netwerk
31
Jan

Positionering Bijzondere Opsporings Ambtenaren

Expertbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Nijmegen over de positie van de BOA binnen het lokale veiligheidsdomein. Hoe kan deze bijdragen aan sociale cohesie en publieke normen?

@ Gemeente Nijmegen

Agenda

Hiernaast vindt u een overzicht van optredens als dagvoorzitter of gespreksleider in de komende en afgelopen maanden, ik denk bij bijeenkomsten altijd mee over inhoud en opzet. 

Vaste opdrachtgevers:

 

Politieacademie

Voor het team politieleiderschap van de politieacademie ontwikkel en leid ik programma's voor politieleiders | Inzet is het ondersteunen van politieleiders in hun werk | Ik begeleid onder meer de series 'Nieuwlichterij' en 'Politieleiderschap actueel' | Ik ben als freelancer zo'n 12 uur in de week voor de politieacademie aan het werk

Zorg+Welzijn

Ik ben momenteel de vaste dagvoorzitter van de Zorg+Welzijn congressen van Bohn Stafleu van Loghum | Ik denk mee over onderwerpen en opzet en begeleid vervolgens de dag zelf | Zie ook www.zorgwelzijn.nl 

SCEM

Organiseert congressen en expertbijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen in de gezondheidszorg | Ik mag met vaste regelmaat dagen en dagdelen ondersteunen | Ik ontwikkel ook nieuwe onderwerpen voor hen tot zinvolle en rendabele programma's | Zie ook www.scem.nl